Query Data Store

SQL Server 1 yıl önce

SQL Server’da çoğu zaman query’lerden dolayı sistemlerde problemler yaşayabiliriz. Çözüm için bazı zamanlarda query’de tuning yapmamız gerekebilir. Her zaman olmasa da kılavuz olarak kendimize ‘Sınırsız kaynak yoktur Performance Tuning vardır’ sözünü ilke edinebiliriz. SQL Server query’ler de sıklıkla karşılaştığımız problemlerden biride SQL Server’ın doğasında olan Parameter Sniffing’tir. Bu durumda kullanılan execution plan değişebilir ve normalde ms’lerde gelebilecek sorgular dakikalarca cevap alamayız. Sonuç olarak bu durum sistemde bottleneck’e sebep olur ve servisin kapanmasına kadar gidebilir. Microsoft bu ve benzeri durumların önüne geçebilmek için 2016 yılında Query Data Store (QDS) özelliğini tanıttı. QDS ile query’ler toplanıp, diskte depolanarak kullanması gereken plana force ederek sorguları hızlandırabiliriz. Query Data Store’un topladığı tüm sorguları aşağıdaki script ile kontrol edebilirsiniz. SELECT TOP 100     qp.last_execution_time [qp__last_execution_time],     ( select qt.query_sql_text for xml path, type ) query_sql_text,     len(qt.query_sql_text) sql_length,          round(rs.avg_duration ,5) avg_duration     ,max_rowcount,avg_rowcount,last_rowcount FROM     sys.query_store_plan qp     INNER JOIN sys.query_store_query         [q]        ON qp.query_id […]

SQL Server’dan Logstash ile FTP Veri Aktarımı

ETL 1 yıl önce

SQL Server’dan veri çıkarmak istediğimizde bunun birçok yöntemi vardır. Bu yöntemlerden biri de Logstash kullanmaktır. Logstash bulk copy veri aktarımı yaptığı için hızlı veri aktarımında denenmesi güzel sonuçlar vermektedir. Bu makalede SQL Server üzerinde bulunan verilerin txt formatında bir ortama çıkarılması ve bu formatta çıkarılan verilerin FTP ile uzak sunucuya otomatik olarak her gün bırakılması adımlarını izleyeceğiz. Uzun süreli veri paylaşımları için FTP yerine web servis kullanılması, hem hatanın tespiti hem de FTP’de yaşanacak problemlerin önüne geçilmesini engelleyecektir. Biz işlemlerimizi 3 farklı ortamda gerçekleştirdik. 1.ortamımız SQL Server’da verilerin tutulduğu ortam, 2.ortam Logstash’ın bulunduğu ortam, 3.ortamımız ise verilerin aktarımının gerçekleştirildiği ve FTP aktarımının yapıldığı ortam. FTP ortamı ile verilerin txt dosya formatına çıkarıldığı ortamı aynı yerde tutmamızın sebebi, FTP ile atılacak verilerin hızlı bir şekilde aktarımının yapılmasını sağlamaktır. Verilerin standart olarak belirli tarihler arasında aktarımın yapılabilmesi için aşağıdaki logstash config dosyasını kendi ihtiyaçlarımızı belirledikten sonra kullanabiliriz. Yukarıdaki config dosyasını çalıştırmak için, […]

SQL Server Counters With AG

SQL Server 2 yıl önce

* Counter Kaldırmak için; unlodctr MSSQL$TEST * Counter Eklemek için; lodctr "C:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL14.TESTMSSQLBinnperf-MSSQL$TESTsqlctr.ini" * Counter Kontrol Etmek için; select * from sys.dm_os_performance_counters order by object_name

Python’da Fonksiyonlar

Python 1 yıl önce

Bu makalemizde Python’da Fonksiyonlar konusunu ele alacağız. Fonksiyonlar, belirli bir görevi yerine getirmek için tekrar tekrar kullanılabilen kod bloklarıdır. Ayrıca, Python’da fonksiyonlar, kodun okunabilirliğini arttırmak ve programlama projelerini daha modüler hale getirmek için de kullanılır. Python’da fonksiyonlar, def anahtar kelimesiyle tanımlanır ve belirli bir fonksiyonu çağırmak için fonksiyon adı ve parantez kullanılır. Fonksiyonlar, belirli bir işlem yapmak için bir veya daha fazla parametre alabilirler ve bir değer döndürebilirler. 1.Parametre Almayan Fonksiyon(Void Function) Bir fonksiyon, herhangi bir çıktı üretmeyen bir işlevi yerine getiriyorsa, bu tür fonksiyonlara “parametre almayan fonksiyon” veya “void fonksiyon” adı verilir. Örneğin, aşağıdaki kod bloğu, “Selamlama” adında bir fonksiyon tanımlar. def Selamlama(): print("Merhaba arkadaşım")   Fonksiyonumuzu yazdırdıktan sonra eğer çalıştırırsak ekranda bir çıktının olmadığını aşağıdaki gibi görürüz: Bunun nedeni fonksiyonu yazdık ama çağırmadık. Aşağıdaki gibi fonksiyon adını yazarak çağırmış oluruz. Selamlama()   Bu fonksiyon, hiçbir parametre almaz ve sadece ” Merhaba arkadaşım” metnini ekrana yazdırır. 2.Parametre Alan Fonksiyon […]