AlwaysOn Çift IP Görme (RegisterAllProvidersIp)

Ömer AKKÖK

Updated on:

Multi-Subnet(DC-DRC) Kurulan AlwaysOn ortamlarında Listener altına 2 adet ıp tanımlanmakta bu IP’lerin birisi DC vlanı tarafı için diğeri DRC vlanı olacak şekilde,
zaman zaman listener ismini tanıyan uygulamalar DC tarafı online iken DRC tarafının Ipsini çözer bu gibi durumlarda DRC tarafının ıpsini çözen uygulamalar hata alır.
Sql bu gibi durumlar için RegisterAllProvidersIp ayarını yapmamızı öneriyor.
Bu ayar ile yanlızca online olan ıp’yi register ederiz.

Adım adım ilgili ayarı yapalım;

1)

Çalışma yapılacak Primary sunucuya bağlanılır

2)

PowerShell RunAsAdministrator ile ps açılır

3)

–Buradaki Resource Type=”Network Name” Name kısmı kopyalanır

TESTDB_AG_TESTDB01 Online TESTDB_AG Network Name

4)

–RegisterAllProvidersIP ayarı kontrol edilir 1 ise;

5)

–komutu çalıştırılarak ilgili ayar 0’a set edilir.

6) Bu ayar sonrasında Failover cluster Roles kısmından İlgili AG stop-start yapılmalı(Prod ortamlarda anlık kesintiye sebebiyet verecektir.)

Yorum yapın