Serdar BAYRAK

Silinen veya Düşen Availability Group’u (AG) Yeniden Aynı İsim ile Ekleme

Serdar BAYRAK

Bu başlıkta, AlwaysOn mimarisinde yönetilen SQL Server’larda Availability Group’un silinmesi veya Secondary Makine’den kaldırılması sonucu ortadan kalkması ve Database’lerin Restoring ...

Error Message 19405

Serdar BAYRAK

Error 19405: SQL Server AlwaysOn Replica Eklerken Alınan Hata Bu yazıda SQL Server AlwaysOn sisteminde yer alan Node’lar birini Eklerken ...

Secondary Makinenin Format İşlemi Sonrası Veri Tabanlarını Restore Etmeden AlwayOn’a Bağlama Adımları

Serdar BAYRAK

Bu yazımızda AlwaysOn Mimarisinde olan 2 sunucudan secondary makine üzerinde olan database’leri yeniden restore etmeden Windows Format sonrası tekrar AlwayOn’a ...

Error 4014 EventId

Serdar BAYRAK

Bu yazıda SQL Server Error Loglarına düşen hata ilgili bilgi paylaşımı yapacağız. Event viewer Application logları, SQL Server Error loglarınında ...

Windows RDP ile Giriş Yapan Kullanıcıların IP Bilgisini Öğrenme

Serdar BAYRAK

Bu yazımızda, RDP ile bağlantı yapılan kullanıcı ve IP bilgileri nasıl bulunur bilgilerini öğreneceğiz. Özellikle veri tabanlarını yönetmek için çoğu ...

CDC Özelliğini Kullanan Veritabanının Restore Edilme Senaryoları

Serdar BAYRAK

Bu yazımızda, cdc özelliğine sahip veri tabanlarının, aynı ve farklı Instance üzerinde aynı ve farklı isimlerle oluşturulması sonrası bu özelliğin, ...

SQL Server Transaction Türleri ve Log Mekanizması

Serdar BAYRAK

Bu başlıkta SQL Server’ın hayati mekanizmalardan biri olan log mekanizmasını ve bu mekanizma ile doğrudan ilişkili olan transaction’ları konuşacağız. Bu ...

BACKUP THREAD, LATCH_EX ve PREEMPTIVE_OS_WRITEFILEGATHER Bekleme Tipleri

Serdar BAYRAK

SQL Server’ın en kritik yapılarından biri olan Lock Mekanizması, ACID yapısını korumak için kritik önem taşımaktadır. Bu yazımızda günlük rutin ...

Read-Scale (Clusterless) Always On Failover Failed

Serdar BAYRAK

Bu yazımızda Always On Mimarisinde Read-Scale bir ortamda bulunan Node’ların altında bulundan veri tabanlarının failover yapılması durumunda karşılaşılan hatanın çözümü ...

Adım Adım Read-Scale (Clusterless) Always On Kurulumu

Serdar BAYRAK

Bu yazımızda iki farklı failover cluster içinde bulunan node’larda yer alan veri tabanlarının Always On özelliğinin kullanılabilmesi hakkında konuşacağız ve ...

1235 Next