Data Transfer One By One with Linked Server

Bu paylaşımda, büyük verilerde aktarım yapılırken yarıda kesilmesi durumlarında en son aktarım yapılan verinin nerede kaldığını bulmak için ara bir tablo oluşturup, sürekli kontrol ederek aktarımın yapılmasını sağlamaktır. –Create Destination Table USE [master] CREATE TABLE [dbo].[TransferDataPursuit]( [Id] [int] NOT NULL, [VisitDate] [datetime] NULL ) ON [PRIMARY] GO –Create Pursuit Table (For LinkedServer Instance) CREATE TABLE [dbo].[TransferPursuit]( [FirstId] [int] NULL, [LastId] [int] NULL ) ON [PRIMARY] GO Insert Into [dbo].[TransferPursuit] values (0,0) USE [master] GO declare @a int=(select FirstId from [dbo].[TransferPursuit]) declare @b int=(select LastId  from [dbo].[TransferPursuit]) declare @c int=(select top 1 Id from  [LinkedServer\InstanceName].[master].[dbo].[TransferData] with(nolock) order by Id desc) /*We take the LastId for finished at Source table*/ while @a < @c begin SET IDENTITY_INSERT [master].[dbo].[TransferDataPursuit] ON insert into [master].[dbo].[TransferDataPursuit] –Destinaton Table select * from [LinkedServer\InstanceName].[master].[dbo].[TransferData] where Id > @a and Id <= @b –Source Table SET IDENTITY_INSERT [master].[dbo].[TransferDataPursuit] OFF set @a = @b update [dbo].[TransferPursuit] set FirstId = @b […]

Data Transfer One By One with Linked Server

Bu paylaşımda, büyük verilerde aktarım yapılırken yarıda kesilmesi durumlarında en son aktarım yapılan verinin nerede kaldığını bulmak için ara bir tablo oluşturup, sürekli kontrol ederek aktarımın yapılmasını sağlamaktır.

 
–Create Destination Table
USE [master]

CREATE TABLE [dbo].[TransferDataPursuit](

[Id] [int] NOT NULL,

[VisitDate] [datetime] NULL

) ON [PRIMARY]

GO
–Create Pursuit Table (For LinkedServer Instance)
CREATE TABLE [dbo].[TransferPursuit](

[FirstId] [int] NULL,

[LastId] [int] NULL

) ON [PRIMARY]

GO
Insert Into [dbo].[TransferPursuit]

values (0,0)

USE [master]

GO
declare @a int=(select FirstId from [dbo].[TransferPursuit])

declare @b int=(select LastId  from [dbo].[TransferPursuit])

declare @c int=(select top 1 Id from  [LinkedServer\InstanceName].[master].[dbo].[TransferData] with(nolock) order by Id desc) /*We take the LastId for finished at Source table*/


while @a < @c

begin

SET IDENTITY_INSERT [master].[dbo].[TransferDataPursuit] ON

insert into [master].[dbo].[TransferDataPursuit] –Destinaton Table

select * from [LinkedServer\InstanceName].[master].[dbo].[TransferData] where Id > @a and Id <= @b –Source Table

SET IDENTITY_INSERT [master].[dbo].[TransferDataPursuit] OFF

set @a = @b

update [dbo].[TransferPursuit] set FirstId = @b

set @b = @b + 1 –How Much Increase b?

update [dbo].[TransferPursuit] set LastId = @b

end
Benzer Yazılar

TAIL-LOG BACKUP İLE DATABASE’E ATILAN SON COMMIT’E GERİ DÖNME

SQL Server 2 ay önce

Bu yazımızda “.LDF” dosyası üzerinden tail-log backup alarak database’in son commit olan haline kadar geri dönme işlemi nasıl yapılıyor bu konuyu anlatacağım. Ama ondan önce tail-log backup ne için kullanılır ve nedir onu bir açıklayalım; Bir database’i başka bir yere taşımak istediğimizde aşağıdaki görsel’de olduğu gibi bir tail-log backup alırız ve database restoring state düşer işlem yapılamaz olur. Sonrasında aldığımız tail-log’u yeni ayağa kaldırmak istediğimiz instance üzerinde, önceden restore edilen backup zinciri üzerine işleyerek ayağa kaldırırız. Bu şekilde hem veri bütünlüğü korunur(veri kaybı olmaz) hemde kısa süreli kesinti ile db’yi başka bir instance’de ayağa kaldırmış oluruz. Ama ben bu yazıda size daha farklı bir senaryo üzerinde size tail-log’u anlatacağım. DİPNOT OLARAK; tail-log backup alındığında DB restoring state’e düşer, aynı tail-log restore edildiğinde db restoring state’ten Online state’e geçer. Tail-log backup aslında .LDF dosyasını truncate etmeyen bir log backup türevidir.   Basit bir senaryo üzerinde anlatacak olursak; Öncelikle bir adet full […]

SQL DATE FUNCTIONS

T-SQL 9 ay önce

SQL Server’da kullanmış olduğumuz bir çok fonksiyon vardır. Bu fonksiyonlardan bir taneside tarih ile alakalı olarak kullanmış olduğumuz  “DATE” fonksiyonlarıdır. Bu yazımızda sizlere; DATEDIFF DATEPART VE DATENAME DATEADD DATEDIFF_BIG GETDATE Fonksiyolarını anlatacağım. DATEDIFF(interval, date1, date2) FUNCTIONS DATEDIFF() fonksiyonun temel kullanım amacı girilen iki tarih arasında geçen zaman farkı yıl, ay veya gün olarak “INT” türünden almamızı sağlamaktadır. Bu fonksiyon 3 adet parametreden oluşur. Bulmak istediğiniz zaman farkını hangi zaman diliminden istediğiniz(Year-Month-Day) Başlangıç tarihi Bitiş tarihi DATEDIFF_BIG(datepart,startdate,enddate)FUNCTIONS DATEDIFF_BIG fonksiyonu, verilen iki tarih arasındaki farkı “BIGINT” türünden hesaplamaktadır. DATEDIFF fonksiyonuda verilen iki tarih arasındaki farkı hesaplamaktadır fakat “INT” türünden hesap yapar ve bizim yapacağımız çalışma “INT (max=2,147,483,647)”türünden büyük ise yetersiz kalacaktır. Yukarıdaki sorgumuzda DATEDIFF fonksiyonunun yapabileceği işlem limitinden fazla bir değer aralığı yaptık ve hata aldık. Aynı sorguyu DATEDIFF_BIG ile yaptığımızda ise herhangi bir hata almadık DATEPART&DATENAME(datepart , date) FUNCTIONS DATENAME ve DATEPART fonksiyonları belli bir zaman dilimindeki tarihlerin belirtilen bir bölümünü döndürür. Aralarındaki […]

Used and Allocated Data Size Calculate for LOB and Regular Data

T-SQL 12 ay önce

SQL Server’da data boyutlarını hesaplamak için aşağıdaki yöntemi izleyebilirsiniz. Data boyutlarını hesaplarken özellikle allocate edilmiş data ve kullanılan data boyutları farklı olacaktır. Bunun sebebi ise bir veri tabanında oluşturulan bir tablonan boşaltılması veya index’in kaldırılması gibi bir çok etken vardır. SQL Server’da allocate edilen boyutu kullanılan boyuta düşürmek için shrink yapmak gerekir. Fakat data dosyalarında(mdf,ndf) shrink yapmak, özellikle yoğun transaction olan yerlerde büyük risk içermektedir.   –1.Adımda Instance altındaki tüm veri tabanlarının İmage ve Image olmayan dataların boyutlarının bilgisini aşağıdaki tabloya yazılmaktadır. USE [master] GO SET ANSI_NULLS ON GO SET QUOTED_IDENTIFIER ON GO CREATE TABLE [dbo].[useddata]( [allocation_type] [varchar](12) NOT NULL, [used_mb] [numeric](36, 2) NULL, [allocated_mb] [numeric](36, 2) NULL ) ON [PRIMARY] GO –2.Adımda oluşturmuş olduğumuz tabloya Instance’daki tüm database’lerin bilgilerinin toplandığı script. –Kullanımda olan database'lerinizde . veya başka bir işaret var ise ? yerine [?] yazmanız gerekmektedir. declare @cmd nvarchar(max) set @cmd =' use [?]; insert into master..useddata select case […]

0 Yorum

Yorum Yaz

Rastgele