Gui Dersleri #4 | RadioButton Kullanımı, CheckButton Kullanımı ve Bunlarla İlgili İşlemler

  Akadaşlar merhaba bu makalemizde Python tkinter kütüphanesinde  RadioButton ve CheckButton widgetlarını anlatıyor olacağım. RadioButton Kullanımı, CheckButton Kullanımı ve Bunlarla İlgili İşlemleri anlatıyor olacağım. Ayrıca yukarıya bu konuyu anlattığım videoyu bırakıyorum şimdiden iyi seyirler ve iyi okumlar dilerim. 😉 RadioButton kulllanımı Python GUI uygulamalarında Radiobutton widgeti, kullanıcının belirli bir seçenek grubundan yalnızca bir seçeneği seçmesine olanak tanır. Radiobuttonlar birbirleriyle ilişkili gruplar halinde kullanılır ve kullanıcının sadece bir seçeneği işaretlemesini sağlar. import tkinter as tk pencere=tk.Tk() pencere.title("radio button örneği") pencere.geometry("300x300+500+500") def radioTikla(): cinsiyet_degeri=seciliCinsiyet.get() print("seçilen cinsiyet : "+cinsiyet_degeri) seciliCinsiyet=tk.StringVar() radioErkek=tk.Radiobutton(text="Erkek",value="Erkek",variable=seciliCinsiyet) radioErkek.pack() radioKadin=tk.Radiobutton(text="Kadın",value="Kadın",variable=seciliCinsiyet) radioKadin.pack() button=tk.Button(text="seçimi Gönder",command=radioTikla) button.pack() pencere.mainloop()   Bu örnekte, Tkinter kütüphanesini içe aktardık ve radioTikla() adında bir fonksiyon tanımladık. Bu fonksiyon, radyo düğmelerinden herhangi birine tıklandığında çağrılacak olan işlevdir. Seçilen cinsiyetin değerini alır ve ” seçilen cinsiyet:” mesajıyla birlikte konsola yazdırır. Daha sonra bir pencere oluşturduk ve başlık olarak “radio button örneği”ni belirledik. StringVar() sınıfından bir nesne olan seciliCinsiyet tanımladık. Bu […]

Gui Dersleri #4 | RadioButton Kullanımı, CheckButton Kullanımı ve Bunlarla İlgili İşlemler

 

Akadaşlar merhaba bu makalemizde Python tkinter kütüphanesinde  RadioButton ve CheckButton widgetlarını anlatıyor olacağım. RadioButton Kullanımı, CheckButton Kullanımı ve Bunlarla İlgili İşlemleri anlatıyor olacağım. Ayrıca yukarıya bu konuyu anlattığım videoyu bırakıyorum şimdiden iyi seyirler ve iyi okumlar dilerim. 😉

RadioButton kulllanımı

Python GUI uygulamalarında Radiobutton widgeti, kullanıcının belirli bir seçenek grubundan yalnızca bir seçeneği seçmesine olanak tanır. Radiobuttonlar birbirleriyle ilişkili gruplar halinde kullanılır ve kullanıcının sadece bir seçeneği işaretlemesini sağlar.

import tkinter as tk

pencere=tk.Tk()

pencere.title("radio button örneği")
pencere.geometry("300x300+500+500")

def radioTikla():
  cinsiyet_degeri=seciliCinsiyet.get()
  print("seçilen cinsiyet : "+cinsiyet_degeri)
  

seciliCinsiyet=tk.StringVar()

radioErkek=tk.Radiobutton(text="Erkek",value="Erkek",variable=seciliCinsiyet)
radioErkek.pack()

radioKadin=tk.Radiobutton(text="Kadın",value="Kadın",variable=seciliCinsiyet)

radioKadin.pack()

button=tk.Button(text="seçimi Gönder",command=radioTikla)
button.pack()

pencere.mainloop()

 

Bu örnekte, Tkinter kütüphanesini içe aktardık ve radioTikla() adında bir fonksiyon tanımladık. Bu fonksiyon, radyo düğmelerinden herhangi birine tıklandığında çağrılacak olan işlevdir. Seçilen cinsiyetin değerini alır ve ” seçilen cinsiyet:” mesajıyla birlikte konsola yazdırır.

Daha sonra bir pencere oluşturduk ve başlık olarak “radio button örneği”ni belirledik. StringVar() sınıfından bir nesne olan seciliCinsiyet tanımladık. Bu değişken, seçilen cinsiyetin değerini tutmak için kullanılacaktır.

Sonra Radiobutton sınıfından iki adet radyo düğmesi oluşturduk. Her bir radyo düğmesi, farklı bir cinsiyet seçeneğini temsil eder. text parametresi, radyo düğmesinin üzerinde görünen metni belirtir. variable parametresi, radyo düğmesinin bağlı olduğu değişkeni (seciliCinsiyet) belirtir. value parametresi ise radyo düğmesinin değerini belirtir.

Son olarak, bir “seçimi Gönder” düğmesi oluşturduk ve command parametresiyle radioTikla işlevini çağırdık.

Bu örnek, kullanıcının Erkek ve kadın  arasından bir cinsiyet seçmesine izin verir ve seçim yapıldığında seçilen cinsiyet değerini konsola yazdırır. Siz bu işlevi istediğiniz şekilde özelleştirebilirsiniz, örneğin seçilen cinsiyeti başka bir yerde kullanabilir veya farklı bir işlem gerçekleştirebilirsiniz.

 

Kodumuzun ekran çıktısı aşağıdaki gibidir:

 

 

CheckBox(CheckButton)kullanımı:

Python GUI uygulamalarında Checkbutton widgeti, kullanıcının bir veya birden fazla seçeneği işaretleyip işaretini kaldırmasına olanak tanır. Checkbutton, kullanıcının belirli bir özelliği etkinleştirme veya devre dışı bırakma gibi durumlarda kullanılır.

import tkinter as tk
from tkinter import messagebox

pencere=tk.Tk()

pencere.title("checkbox örneği")

pencere.geometry("300x300+400+400")
def seciliButton():
  
  if seciliDeger.get()==1:
    print("onay kutusu işaretlendi")
    messagebox.showinfo("Bilgi","Geleceğin en iyi yazılımcısı olmayı kabul ettin")
  else:
    print("onay kutusu işaretlenmedi")

etiket1=tk.Label(text="geleceğin en iyi yazılımıcı olmayı")
etiket1.pack()

seciliDeger=tk.IntVar()
cokluSecim=tk.Checkbutton(text="kabul ediyorum",variable=seciliDeger,command=seciliButton)
cokluSecim.pack()

pencere.mainloop()

 

Bu örnekte, Tkinter kütüphanesini içe aktardık ve seciliButton() adında bir fonksiyon tanımladık. Bu fonksiyon, onay kutusuna tıklandığında çağrılacak olan işlevdir. İşaretlenme durumunu kontrol eder ve bilgi niteliğinde bir messageBox kutusunda geleceğin yazılımcısı olmayı kabul ettin mesajı ortaya çıkar eğer işaretlenme kalkarsa  onay işareti tıklanmadı diye  bir mesajı konsola yazdırır.

Daha sonra bir pencere oluşturduk ve başlık olarak “Checkbox Örneği”ni belirledik. IntVar() sınıfından bir nesne olan seciliDeger’i tanımladık. Bu değişken, onay kutusunun durumunu (işaretlenmiş veya işaretlenmemiş) tutmak için kullanılacaktır.

Sonra Checkbutton sınıfından bir onay kutusu oluşturduk. text parametresi, onay kutusunun yanında görünen metni belirtir. variable parametresi, onay kutusunun bağlı olduğu değişkeni (seciliDeger) belirtir. command parametresi, onay kutusuna tıklandığında çağrılacak işlevi (seciliButton) belirtir.

Bu örnek, kullanıcının “Kabul Ediyorum” onay kutusunu işaretlemesine veya işaretlememesine olanak sağlar. Onay kutusuna tıklandığında ilgili mesajı konsola yazdırır. Siz bu işlevi istediğiniz şekilde özelleştirebilirsiniz, örneğin işaretlenme durumunu başka bir yerde kullanabilir veya farklı bir işlem gerçekleştirebilirsiniz.

Kodumuzun ekran çıktısı aşağıdaki gibidir:

 

 

Benzer Yazılar

Gui Dersleri #8 | LabelFrame kullanımı ve TopLevel kullanımı

Python 7 ay önce

Arkadaşlar merhaba bu makalemizde sizlere python’da LabelFrame kullanımı ve TopLevel kullanımının nasıl yappacağımızı anlatacağım.  Ayrıca size bu konu hakkında çektiğim video’yu bırakıyorum isteyen video izler isteyen aşağıdaki makaleyi okur. Şimdiden iyi seyirler ve iyi okumalar dilerim. ☺ LabelFrame kullanımı : LabelFrame widget’ı, bir çerçeve içindeki bir etiketle birlikte bir grup widget’ı oluşturmanıza olanak tanır. LabelFrame widget’ı, bir Frame widget’ının özelliklerine sahiptir ve ayrıca bir başlık etiketi içerir. Bu widget’lar, diğer widget’ları gruplandırmak için kullanılabilir. from tkinter import* pencere=Tk() pencere.title("label Frame örneği") pencere.geometry("400×300+200+200") kisi_bilgileri=LabelFrame(pencere,text="nüfus örneği", width=300,height=200) kisi_bilgileri.pack(pady=30) kisi_ad=Label(kisi_bilgileri,text="ad soyad") kisi_ad.place(x=20,y=20) kisi_ad_giris=Entry(kisi_bilgileri) kisi_ad_giris.place(x=120,y=20) pencere.mainloop()   yukarıdaki kodumuzda görüleceği üzere formlarda widgetların daha düzenli görünmesini sağlayan labelFrame’mizi  kisi_bilgileri=LabelFrame(pencere,text=”nüfus örneği”, width=300,height=200) şeklinde yükseklik ve genişlik değerleri vererek tanımladık. Bundan sonra ise ekleyeceğimiz widgetları pencere üzerinde tanımlamak yerine kisi_ad=Label(kisi_bilgileri,text=”ad soyad”) buradaki gibi kisi_bilgileri adında tanımladığım LabelFrame değişkeni üzerine eklediğimizi belirtiyoruz. kisi_ad_giris.place(x=120,y=20) burada da Entry nesnesini place özelliği ile x ve y değerlerini vererek konumlandırıyoruz. kodumuzun ekran […]

Python Dersleri | Bayrama özel uygulama yapımı

Python 8 ay önce

Arkadaşlar Merhabalar bugunkü makalemizde bayramda aklıma gelen bir uygulama senaryosunu gerçekleştirmesini size anlatıyor olacağım. Bayramda vakit ayırıp bunu yeni gerçekleştirdim umarım beğenirsiniz. Bayramınızı kutluyorum şimdiden iyi seyirler ve iyi okumalar dilerim. def __init__(self): Burada yapıcı(constructor ) fonksiyonumuzu tanımladık self belirteci  ile burada attribute’lar ve fonksiyonlara ulaşıyor oalcağız. self.pencere = tk.Tk() self.pencere.title("Bayram Uygulaması") self.pencere.geometry("500×400+500+300") burada pencere ayarlamasınız yaptık. self.soru1=tk.Label(self.pencere,text="1. Mezarlık ziyareti yapıldı mı?") self.soru1.grid(row=0,column=0) self.evet1=tk.Button(self.pencere,text="Evet",command=self.mezarlikEvet) self.evet1.grid(row=0,column=1) burada soru etkietimizi ve yanlarından evet ve hayır butonlarını ekledik burada grid(row,column) yapısına değinecek olursak elemanlarımı grid şeklinde bize yerleştirmemizi sağlayacaktır. def mezarlikEvet(self): self.skor+=20 self.evet1.config(state="disabled") self.hayir1.config(state="disabled") self.guncelle() def mezarlikHayir(self): self.evet1.config(state="disabled") self.hayir1.config(state="disabled") self.guncelle() burada ise buttonlarımızın command parametresine karşılık gelen fonksiyonlarımızı doldurduk. if(self.skor>=80): sonuc = "Neredeyse tüm görevleri yapmışssın helal sana be!🎊🎇 " elif(self.skor>=60 and self.skor<80): sonuc = "Kurban bayramının gerekliliklerini orta düzeyde karşılıyorsun. 😊" elif(self.skor>50 and self.skor<60): sonuc = "kurban bayramının olması gerektiği gibi değil maelesef 😔" else: sonuc = "olmaz öyle kardeşim böyle bayramda […]

Gui Dersleri #7 | Canvas kullanımı, Scale kullanımı ve Scrollbar kullanımı ile ilgili işlemler

Python 8 ay önce

Arkadaşlar merhaba bu makalemizde sizlere Canvas(Tuval) kullanımı, Scale(ölçek) kullanımı ve Scrollbar(Kaydırma çubuğu) kullanımının nasıl oluşturacağını anlatıyor olacağım ve bunlarla ilgili örnek uygulama yapacağım. Ayrıca size bununla ilgili yukarıda bir örnek video bırakıyorum isteyen video izler isteyen aşağıdaki makaleyi okur. Şimdiden iyi seyirler ve iyi okumalar dilerim. ☺ Canvas(Tuval) kullanımı: Canvas widgeti, Tkinter’da kullanılan bir çizim alanıdır. Bu widgeti kullanarak grafikler, şekiller, metinler ve diğer çizim öğelerini ekrana çizebilirsiniz. Canvas, çeşitli interaktif grafik uygulamaları ve veri görselleştirme için kullanışlıdır. from tkinter import* pencere=Tk() pencere.geometry("300×300+200+200") pencere.title("Canvas örneği") canvas1=Canvas(width=300,height=300,background="gray",highlightthickness=2) canvas1.pack() canvas1.create_rectangle(50,50,100,100,fill="blue") canvas1.create_oval(60,60,150,150,fill="red") canvas1.create_text(50,30,text="merhaba",font="courier 15",fill="yellow") pencere.mainloop()   Bu örnekte, Canvas sınıfını kullanarak bir tuval oluşturuyoruz. width ve height parametreleri tuvalin boyutlarını belirtir. create_rectangle() ve create_oval() metotlarıyla dikdörtgen ve elips gibi çizimler yapabiliriz. Ayrıca create_text() metoduyla da belirtilen özellikte bir text yazısı yazar. Kodlarımızın ekran çıktısı aşağıdaki gibidir:   Scale(Ölçek) kullanımı Scale widgeti, Tkinter’da kullanılan bir kaydırma çubuğu bileşenidir. Kullanıcının bir aralıktaki bir değeri seçmesini […]

0 Yorum

Yorum Yaz

Rastgele