Gui Dersleri #8 | LabelFrame kullanımı ve TopLevel kullanımı

Arkadaşlar merhaba bu makalemizde sizlere python’da LabelFrame kullanımı ve TopLevel kullanımının nasıl yappacağımızı anlatacağım.  Ayrıca size bu konu hakkında çektiğim video’yu bırakıyorum isteyen video izler isteyen aşağıdaki makaleyi okur. Şimdiden iyi seyirler ve iyi okumalar dilerim. ☺ LabelFrame kullanımı : LabelFrame widget’ı, bir çerçeve içindeki bir etiketle birlikte bir grup widget’ı oluşturmanıza olanak tanır. LabelFrame widget’ı, bir Frame widget’ının özelliklerine sahiptir ve ayrıca bir başlık etiketi içerir. Bu widget’lar, diğer widget’ları gruplandırmak için kullanılabilir. from tkinter import* pencere=Tk() pencere.title("label Frame örneği") pencere.geometry("400x300+200+200") kisi_bilgileri=LabelFrame(pencere,text="nüfus örneği", width=300,height=200) kisi_bilgileri.pack(pady=30) kisi_ad=Label(kisi_bilgileri,text="ad soyad") kisi_ad.place(x=20,y=20) kisi_ad_giris=Entry(kisi_bilgileri) kisi_ad_giris.place(x=120,y=20) pencere.mainloop()   yukarıdaki kodumuzda görüleceği üzere formlarda widgetların daha düzenli görünmesini sağlayan labelFrame’mizi  kisi_bilgileri=LabelFrame(pencere,text=”nüfus örneği”, width=300,height=200) şeklinde yükseklik ve genişlik değerleri vererek tanımladık. Bundan sonra ise ekleyeceğimiz widgetları pencere üzerinde tanımlamak yerine kisi_ad=Label(kisi_bilgileri,text=”ad soyad”) buradaki gibi kisi_bilgileri adında tanımladığım LabelFrame değişkeni üzerine eklediğimizi belirtiyoruz. kisi_ad_giris.place(x=120,y=20) burada da Entry nesnesini place özelliği ile x ve y değerlerini vererek konumlandırıyoruz. kodumuzun ekran […]

Gui Dersleri #8 | LabelFrame kullanımı ve TopLevel kullanımı

Arkadaşlar merhaba bu makalemizde sizlere python’da LabelFrame kullanımı ve TopLevel kullanımının nasıl yappacağımızı anlatacağım.  Ayrıca size bu konu hakkında çektiğim video’yu bırakıyorum isteyen video izler isteyen aşağıdaki makaleyi okur.
Şimdiden iyi seyirler ve iyi okumalar dilerim. ☺

LabelFrame kullanımı :

LabelFrame widget’ı, bir çerçeve içindeki bir etiketle birlikte bir grup widget’ı oluşturmanıza olanak tanır. LabelFrame widget’ı, bir Frame widget’ının özelliklerine sahiptir ve ayrıca bir başlık etiketi içerir. Bu widget’lar, diğer widget’ları gruplandırmak için kullanılabilir.

from tkinter import*

pencere=Tk()
pencere.title("label Frame örneği")
pencere.geometry("400x300+200+200")

kisi_bilgileri=LabelFrame(pencere,text="nüfus örneği",
             width=300,height=200)
kisi_bilgileri.pack(pady=30)
kisi_ad=Label(kisi_bilgileri,text="ad soyad")
kisi_ad.place(x=20,y=20)

kisi_ad_giris=Entry(kisi_bilgileri)
kisi_ad_giris.place(x=120,y=20)

pencere.mainloop()

 

yukarıdaki kodumuzda görüleceği üzere formlarda widgetların daha düzenli görünmesini sağlayan labelFrame’mizi  kisi_bilgileri=LabelFrame(pencere,text=”nüfus örneği”, width=300,height=200) şeklinde yükseklik ve genişlik değerleri vererek tanımladık. Bundan sonra ise ekleyeceğimiz widgetları pencere üzerinde tanımlamak yerine kisi_ad=Label(kisi_bilgileri,text=”ad soyad”) buradaki gibi kisi_bilgileri adında tanımladığım LabelFrame değişkeni üzerine eklediğimizi belirtiyoruz.
kisi_ad_giris.place(x=120,y=20) burada da Entry nesnesini place özelliği ile x ve y değerlerini vererek konumlandırıyoruz.

kodumuzun ekran çıktısı aşağıdaki gibidir:

 

TopLevel Kullanımı:

Toplevel widget’ı ise, ana pencereye bağlı olmayan bir pencere oluşturmanızı sağlar. Bu widget’lar, ana pencereye bağlı olmayan diyalog kutuları veya yardımcı uygulamalar gibi ekstra pencereler oluşturmak için kullanılabilir.

from tkinter import*

def yeniPencere():
  top2=Toplevel(bg="blue")
  button1.config(text="oluşturuldu")
pencere=Tk()
pencere.title("top level örneği")
pencere.geometry("250x200+200+200")

top1=Toplevel(bg="red")
button1=Button(pencere,text="pencere olustur",
        command=yeniPencere)
button1.pack()
top1.mainloop()

 

kodumuzda yer alan  top1=Toplevel(bg=”red”) ilgi satırda top1 nesnesi oluşturulur ve bu program ilk çalıştırıldığında yapıcı metot ile beraber  ana penceremiz ile birlikte gelir.
Burada örneğimizde bir button oluşturup yeni bir pencere oluşumunu button tıklamasıyla top2=Toplevel(bg=”blue”)  ilgili kod satırı ile oluştururuz. burada dikkatinizi çekmek istediğim nokta önceki örneklerde pencere.mainloop() şeklinde yazdığımız kod satırını artık top1.mainloop() şeklinde yazarız.

Kodumuzun ekran çıktısı aşağıdaki gibidir:

buttona tıklandıktan sonra da  istediğimiz kadar pencere oluşturabiliriz.

 

Benzer Yazılar

Python Dersleri | Bayrama özel uygulama yapımı

Python 8 ay önce

Arkadaşlar Merhabalar bugunkü makalemizde bayramda aklıma gelen bir uygulama senaryosunu gerçekleştirmesini size anlatıyor olacağım. Bayramda vakit ayırıp bunu yeni gerçekleştirdim umarım beğenirsiniz. Bayramınızı kutluyorum şimdiden iyi seyirler ve iyi okumalar dilerim. def __init__(self): Burada yapıcı(constructor ) fonksiyonumuzu tanımladık self belirteci  ile burada attribute’lar ve fonksiyonlara ulaşıyor oalcağız. self.pencere = tk.Tk() self.pencere.title("Bayram Uygulaması") self.pencere.geometry("500×400+500+300") burada pencere ayarlamasınız yaptık. self.soru1=tk.Label(self.pencere,text="1. Mezarlık ziyareti yapıldı mı?") self.soru1.grid(row=0,column=0) self.evet1=tk.Button(self.pencere,text="Evet",command=self.mezarlikEvet) self.evet1.grid(row=0,column=1) burada soru etkietimizi ve yanlarından evet ve hayır butonlarını ekledik burada grid(row,column) yapısına değinecek olursak elemanlarımı grid şeklinde bize yerleştirmemizi sağlayacaktır. def mezarlikEvet(self): self.skor+=20 self.evet1.config(state="disabled") self.hayir1.config(state="disabled") self.guncelle() def mezarlikHayir(self): self.evet1.config(state="disabled") self.hayir1.config(state="disabled") self.guncelle() burada ise buttonlarımızın command parametresine karşılık gelen fonksiyonlarımızı doldurduk. if(self.skor>=80): sonuc = "Neredeyse tüm görevleri yapmışssın helal sana be!🎊🎇 " elif(self.skor>=60 and self.skor<80): sonuc = "Kurban bayramının gerekliliklerini orta düzeyde karşılıyorsun. 😊" elif(self.skor>50 and self.skor<60): sonuc = "kurban bayramının olması gerektiği gibi değil maelesef 😔" else: sonuc = "olmaz öyle kardeşim böyle bayramda […]

Gui Dersleri #7 | Canvas kullanımı, Scale kullanımı ve Scrollbar kullanımı ile ilgili işlemler

Python 8 ay önce

Arkadaşlar merhaba bu makalemizde sizlere Canvas(Tuval) kullanımı, Scale(ölçek) kullanımı ve Scrollbar(Kaydırma çubuğu) kullanımının nasıl oluşturacağını anlatıyor olacağım ve bunlarla ilgili örnek uygulama yapacağım. Ayrıca size bununla ilgili yukarıda bir örnek video bırakıyorum isteyen video izler isteyen aşağıdaki makaleyi okur. Şimdiden iyi seyirler ve iyi okumalar dilerim. ☺ Canvas(Tuval) kullanımı: Canvas widgeti, Tkinter’da kullanılan bir çizim alanıdır. Bu widgeti kullanarak grafikler, şekiller, metinler ve diğer çizim öğelerini ekrana çizebilirsiniz. Canvas, çeşitli interaktif grafik uygulamaları ve veri görselleştirme için kullanışlıdır. from tkinter import* pencere=Tk() pencere.geometry("300×300+200+200") pencere.title("Canvas örneği") canvas1=Canvas(width=300,height=300,background="gray",highlightthickness=2) canvas1.pack() canvas1.create_rectangle(50,50,100,100,fill="blue") canvas1.create_oval(60,60,150,150,fill="red") canvas1.create_text(50,30,text="merhaba",font="courier 15",fill="yellow") pencere.mainloop()   Bu örnekte, Canvas sınıfını kullanarak bir tuval oluşturuyoruz. width ve height parametreleri tuvalin boyutlarını belirtir. create_rectangle() ve create_oval() metotlarıyla dikdörtgen ve elips gibi çizimler yapabiliriz. Ayrıca create_text() metoduyla da belirtilen özellikte bir text yazısı yazar. Kodlarımızın ekran çıktısı aşağıdaki gibidir:   Scale(Ölçek) kullanımı Scale widgeti, Tkinter’da kullanılan bir kaydırma çubuğu bileşenidir. Kullanıcının bir aralıktaki bir değeri seçmesini […]

Gui Dersleri #6 | Combobox Kullanımı, Menu Kullanımı ve Bunlarla İlgili Örnek Uygulama

Python 8 ay önce

  Arkadaşlar Merhaba bu makalemizde açılır menu anlamına gelen combobox widgeti ve menu ve alt menuleri oluşturabileceğimiz Menu Widgetını anlatıyor olacağım ve bunlarla ilgili örnekler yapyor olacağım. Ayrıca izleyebilmeniz için üstte bir video ekliyorum yada isterseniz aşağıdan okuyabilirsiniz. İyi seyirler ve iyi okumalar dilerim. 😊 Combobox kullanımı: Combobox widgeti, Tkinter’da kullanılan bir açılır kutu bileşenidir. Kullanıcıya bir listeden bir seçim yapma imkanı sunar. Genellikle seçeneklerin bulunduğu bir menüyü göstermek ve kullanıcının bir seçim yapmasını sağlamak için kullanılır. from tkinter.ttk import * import tkinter as tk def combobox_degisim(event): secili_deger=combobox1.get() print("Secili deger : ",secili_deger) pencere=tk.Tk() pencere.geometry("300×300+400+400") deger=tk.StringVar() deger.set("secenek sec") secenekler=("secenek1","secenek2","secenek3") combobox1=Combobox(values=secenekler,textvariable=deger) combobox1.bind("<>",combobox_degisim) combobox1.pack() pencere.mainloop() Bu örnekte, Combobox sınıfını kullanarak bir kombinasyon kutusu oluşturuyoruz. values parametresi, kutuda görünecek seçenekleri belirtir.  Bind() metodu, seçim değiştiğinde çağrılacak işlevi belirtir. Bu kodlarımızın ekran çıktısı aşağıdaki gibidir:   Menu kullanımı : Menu widgeti, Tkinter’da kullanılan bir menü bileşenidir. Kullanıcıya bir dizi seçeneği sunar ve kullanıcının bu seçenekler […]

0 Yorum

Yorum Yaz

Rastgele