Gui Dersleri #1 | Pencere Oluşturma, Boyutlandırma-Etiket Oluşturma-Etiket Renklerini Değiştirme

Merhaba Arkadaşlar bu makalemizde  python tkinter kütüphanesi ile pencere oluşturma, boyutlandırma, etiket oluşturma- ve enklerini değiştirme gibi işlemleri yapıyor olacağız. Makalede anlattığım konuları daha da anlaşılabilir ve güzel olması için video eklemiş bulunmaktayım umarım beğenirsini iyi seyirler ve iyi okumalar dilerim Şimdi konumuza dönecek olursak; bir pencerenin nasıl oluşturulduğuna bakalım Pencere oluşturma Bu örnekte, bir tkinter penceresi oluşturulur ve boyutu default olarak şekildeki gibi ayarlanır. Başlık çubuğunda “İlk gui app” başlığı yazılır ama tam görüntülenmez bunun için bir sonraki aşamada pencere boyutlandırmasına ihtiyacımız olacak. Son olarak, pencere.mainloop() ile pencere döngüsü başlatılır ve uygulama çalıştırılır. Pencere kullanıcı tarafından kapatılana kadar etkin kalır ve GUI uygulaması çalışmaya devam eder.   from tkinter import * pencere=Tk() pencere.title("ilk gui app") pencere.mainloop()   kodumuzun ekran çıktısı aşağıdaki gibidir: Bu örnekte, bir tkinter penceresi oluşturulur ve pencere.geometry(“300×200+400+400”) boyutu 300×200 piksel olarak ayarlanır. Pencerenin konumu da 400+400 piksel olarak belirlenir. Başlık çubuğunda “İlk gui app” başlığı görüntülenir. […]

Gui Dersleri #1 | Pencere Oluşturma, Boyutlandırma-Etiket Oluşturma-Etiket Renklerini Değiştirme

Merhaba Arkadaşlar bu makalemizde  python tkinter kütüphanesi ile pencere oluşturma, boyutlandırma, etiket oluşturma- ve enklerini değiştirme gibi işlemleri yapıyor olacağız. Makalede anlattığım konuları daha da anlaşılabilir ve güzel olması için video eklemiş bulunmaktayım umarım beğenirsini iyi seyirler ve iyi okumalar dilerim

Şimdi konumuza dönecek olursak; bir pencerenin nasıl oluşturulduğuna bakalım

Pencere oluşturma

Bu örnekte, bir tkinter penceresi oluşturulur ve boyutu default olarak şekildeki gibi ayarlanır. Başlık çubuğunda “İlk gui app” başlığı yazılır ama tam görüntülenmez bunun için bir sonraki aşamada pencere boyutlandırmasına ihtiyacımız olacak.

Son olarak, pencere.mainloop() ile pencere döngüsü başlatılır ve uygulama çalıştırılır. Pencere kullanıcı tarafından kapatılana kadar etkin kalır ve GUI uygulaması çalışmaya devam eder.

 

from tkinter import *

pencere=Tk()

pencere.title("ilk gui app")
pencere.mainloop()

 

kodumuzun ekran çıktısı aşağıdaki gibidir:

Bu örnekte, bir tkinter penceresi oluşturulur ve pencere.geometry(“300×200+400+400”) boyutu 300×200 piksel olarak ayarlanır. Pencerenin konumu da 400+400 piksel olarak belirlenir. Başlık çubuğunda “İlk gui app” başlığı görüntülenir.

from tkinter import *

pencere=Tk()
pencere.title("ilk gui app")
pencere.geometry("300x200+400+400")
pencere.mainloop()

Kodumuzun ekran çıktısında da farkedileceği üzere boyutlandırılmasıyla başlık okunur hale gelmiştir.

Pencere Yeniden Boyutlandırma

pencere.resizable(width=True,height=False)

 

Bu kod satırında ise pencere üzerine fare imleciyle geldiğinde aşağı yukarı yönde boyutlandırmanın pasif olduğu ama sağ sol yönde ise boyutlandırmanın aktif olacağı işlemi göstermektedir.

Etiket Oluşturma

Bu örnekte, bir tkinter penceresi oluşturulur ve Label widget’i oluşturularak pencereye eklenir. Etiketin metni “Gui Dersine Hoşgeldiniz” olarak belirlenir.

etiket.pack() ile etiket pencereye yerleştirilir ve görüntülenir.

Son olarak, pencere.mainloop() ile pencere döngüsü başlatılır ve uygulama çalıştırılır. Pencere kullanıcı tarafından kapatılana kadar etkin kalır ve GUI uygulaması çalışmaya devam eder.

from tkinter import *
pencere=Tk()

etiket=Label(pencere,text="Gui Dersine Hoşgeldiniz")
etiket.pack()
pencere.mainloop()

 

kodumuzun ekran çıktısı aşağıdaki gibidir:

Etiketlerin Rengini Değiştirme, Yazı Tipini Değiştirme ve Arkaplanı Değiştirme

from tkinter import *
pencere=Tk()

etiket1=Label(pencere,text="python gui dersindesiniz",fg="orange",font="courier 15 italic")
etiket1.pack()
etiket2=Label(pencere,text="python label konusunu görmektesiniz",fg="green",font="times 20 bold")
etiket2.pack()

pencere.mainloop()

 

Bu örnekte, iki adet Label widget’i oluşturulur ve pencereye eklenir. Her bir etiketin metni, renkleri ve yazı tipi stili belirlenir.

etiket1.pack() ve etiket2.pack() ile etiketler pencereye yerleştirilir ve görüntülenir.

Son olarak, pencere.mainloop() ile pencere döngüsü başlatılır ve uygulama çalıştırılır. Pencere kullanıcı tarafından kapatılana kadar etkin kalır ve GUI uygulaması çalışmaya devam eder.

Kodumuzun ekran çıktısı aşağıdaki  gibidir:

Benzer Yazılar

Gui Dersleri #8 | LabelFrame kullanımı ve TopLevel kullanımı

Python 7 ay önce

Arkadaşlar merhaba bu makalemizde sizlere python’da LabelFrame kullanımı ve TopLevel kullanımının nasıl yappacağımızı anlatacağım.  Ayrıca size bu konu hakkında çektiğim video’yu bırakıyorum isteyen video izler isteyen aşağıdaki makaleyi okur. Şimdiden iyi seyirler ve iyi okumalar dilerim. ☺ LabelFrame kullanımı : LabelFrame widget’ı, bir çerçeve içindeki bir etiketle birlikte bir grup widget’ı oluşturmanıza olanak tanır. LabelFrame widget’ı, bir Frame widget’ının özelliklerine sahiptir ve ayrıca bir başlık etiketi içerir. Bu widget’lar, diğer widget’ları gruplandırmak için kullanılabilir. from tkinter import* pencere=Tk() pencere.title("label Frame örneği") pencere.geometry("400×300+200+200") kisi_bilgileri=LabelFrame(pencere,text="nüfus örneği", width=300,height=200) kisi_bilgileri.pack(pady=30) kisi_ad=Label(kisi_bilgileri,text="ad soyad") kisi_ad.place(x=20,y=20) kisi_ad_giris=Entry(kisi_bilgileri) kisi_ad_giris.place(x=120,y=20) pencere.mainloop()   yukarıdaki kodumuzda görüleceği üzere formlarda widgetların daha düzenli görünmesini sağlayan labelFrame’mizi  kisi_bilgileri=LabelFrame(pencere,text=”nüfus örneği”, width=300,height=200) şeklinde yükseklik ve genişlik değerleri vererek tanımladık. Bundan sonra ise ekleyeceğimiz widgetları pencere üzerinde tanımlamak yerine kisi_ad=Label(kisi_bilgileri,text=”ad soyad”) buradaki gibi kisi_bilgileri adında tanımladığım LabelFrame değişkeni üzerine eklediğimizi belirtiyoruz. kisi_ad_giris.place(x=120,y=20) burada da Entry nesnesini place özelliği ile x ve y değerlerini vererek konumlandırıyoruz. kodumuzun ekran […]

Python Dersleri | Bayrama özel uygulama yapımı

Python 8 ay önce

Arkadaşlar Merhabalar bugunkü makalemizde bayramda aklıma gelen bir uygulama senaryosunu gerçekleştirmesini size anlatıyor olacağım. Bayramda vakit ayırıp bunu yeni gerçekleştirdim umarım beğenirsiniz. Bayramınızı kutluyorum şimdiden iyi seyirler ve iyi okumalar dilerim. def __init__(self): Burada yapıcı(constructor ) fonksiyonumuzu tanımladık self belirteci  ile burada attribute’lar ve fonksiyonlara ulaşıyor oalcağız. self.pencere = tk.Tk() self.pencere.title("Bayram Uygulaması") self.pencere.geometry("500×400+500+300") burada pencere ayarlamasınız yaptık. self.soru1=tk.Label(self.pencere,text="1. Mezarlık ziyareti yapıldı mı?") self.soru1.grid(row=0,column=0) self.evet1=tk.Button(self.pencere,text="Evet",command=self.mezarlikEvet) self.evet1.grid(row=0,column=1) burada soru etkietimizi ve yanlarından evet ve hayır butonlarını ekledik burada grid(row,column) yapısına değinecek olursak elemanlarımı grid şeklinde bize yerleştirmemizi sağlayacaktır. def mezarlikEvet(self): self.skor+=20 self.evet1.config(state="disabled") self.hayir1.config(state="disabled") self.guncelle() def mezarlikHayir(self): self.evet1.config(state="disabled") self.hayir1.config(state="disabled") self.guncelle() burada ise buttonlarımızın command parametresine karşılık gelen fonksiyonlarımızı doldurduk. if(self.skor>=80): sonuc = "Neredeyse tüm görevleri yapmışssın helal sana be!🎊🎇 " elif(self.skor>=60 and self.skor<80): sonuc = "Kurban bayramının gerekliliklerini orta düzeyde karşılıyorsun. 😊" elif(self.skor>50 and self.skor<60): sonuc = "kurban bayramının olması gerektiği gibi değil maelesef 😔" else: sonuc = "olmaz öyle kardeşim böyle bayramda […]

Gui Dersleri #7 | Canvas kullanımı, Scale kullanımı ve Scrollbar kullanımı ile ilgili işlemler

Python 8 ay önce

Arkadaşlar merhaba bu makalemizde sizlere Canvas(Tuval) kullanımı, Scale(ölçek) kullanımı ve Scrollbar(Kaydırma çubuğu) kullanımının nasıl oluşturacağını anlatıyor olacağım ve bunlarla ilgili örnek uygulama yapacağım. Ayrıca size bununla ilgili yukarıda bir örnek video bırakıyorum isteyen video izler isteyen aşağıdaki makaleyi okur. Şimdiden iyi seyirler ve iyi okumalar dilerim. ☺ Canvas(Tuval) kullanımı: Canvas widgeti, Tkinter’da kullanılan bir çizim alanıdır. Bu widgeti kullanarak grafikler, şekiller, metinler ve diğer çizim öğelerini ekrana çizebilirsiniz. Canvas, çeşitli interaktif grafik uygulamaları ve veri görselleştirme için kullanışlıdır. from tkinter import* pencere=Tk() pencere.geometry("300×300+200+200") pencere.title("Canvas örneği") canvas1=Canvas(width=300,height=300,background="gray",highlightthickness=2) canvas1.pack() canvas1.create_rectangle(50,50,100,100,fill="blue") canvas1.create_oval(60,60,150,150,fill="red") canvas1.create_text(50,30,text="merhaba",font="courier 15",fill="yellow") pencere.mainloop()   Bu örnekte, Canvas sınıfını kullanarak bir tuval oluşturuyoruz. width ve height parametreleri tuvalin boyutlarını belirtir. create_rectangle() ve create_oval() metotlarıyla dikdörtgen ve elips gibi çizimler yapabiliriz. Ayrıca create_text() metoduyla da belirtilen özellikte bir text yazısı yazar. Kodlarımızın ekran çıktısı aşağıdaki gibidir:   Scale(Ölçek) kullanımı Scale widgeti, Tkinter’da kullanılan bir kaydırma çubuğu bileşenidir. Kullanıcının bir aralıktaki bir değeri seçmesini […]

0 Yorum

Yorum Yaz

Rastgele