Oracle Golden Gate Extract ve Replicat Ekleme

Rıdvan Korkmaz

Updated on:

Bu yazıda Oracle GoldenGate’e integrated mod’da Extract ve Replicat eklemekten bahsedeceğiz.

Oracle GoldenGate farklı veritabanı sistemleri arasında veri senkronizasyonu sağlamak için kullanılan bir araçtır. Oracle’dan; Oracle’a, MS SQL Server’a, PostgreSQL’e, IBM DB2’ya aktarım yapma yeteneği mevcuttur. Ancak en fazla özellik desteği tahmin edileceği gibi Oracle – Oracle arasında için mevcuttur.

GoldenGate integrated mode’da ayarlanınca, veritabanı ile aynı sunucuda çalışması zorunlu değildir, hub olarak ayrı sunucuda çalıştırılabilir. Extract ve Replicat’lar için ilgili veritabanlarında process açılır ve Hub GoldenGate sunucusu ile port üzerinden bağlantı ve veri transferi sağlarlar. Extract için kaynak veritabanında LogMining Server kullanılırken, Replicat için Apply Server kullanılır. Bu yazıdaki kurgu da Hub GoldenGate için hazırlanmıştır. Zihinde daha iyi canlanması için Hub kurgusunun aşağıdaki gibi gösterebiliriz.

Resim: oraclespin.com

 

Extract ve Replicat aynı sunucuda olduğundan Pump’a ihtiyaç yoktur. Replicat’lar lokal diskte bulunan trail dosyalarını kullanırlar.

Extract ve Replicat Eklenmesi

Replicat eklenmeden önce veriler expdp/impdp ile kaynak veritabanından hedef veritabanına Flashback SCN ile taşınmalıdır. SCN kaydedilmelidir, Replicat eklerken bu SCN’i kullanacağız.

Extract ekleme:  extw

Açılan vi editöründe Extract için parametreleri yazıp “:wq” ile kaydedilip çıkalım.

GGSCI komut satırında aşağıdaki komutlar ile Extract‘ı ekleyip ve başlatalım. Kaynak veritabanına login olduğumuza dikkat edin.

Herhangi bir hata yoksa veriler GoldenGate sunucusundaki trail dosyalarına yazılmaya başlanır. Trail dosyaları GoldenGate kurulum dizini altındaki dirdat dizinine yazılırlar.

Replicat Ekleme: repw
GGSCI komut satırı başlatılır ve Target veritabanına Login olunur. GoldenGate’in kurulum klasöründe olduğumuza dikkat edin.

Açılan vi editöründe Replicat için parametreleri yazıp “:wq” ile kaydedilip çıkalım.

Aynı komut satırında aşağıdaki komutlar ile Replicat eklenir. Hedef veritabanına login olduğumuzdan emin olalım.

Oracle’da bulunan SCN bilgisi, GoldenGate’de CSN (Commit Sequence Number) olarak adlandırılır. Tabloyu export alırken kullandığımız SCN bilgisini yukarıda yazıyoruz.

Replicat başladıktan sonra, her şey yolunda ise veriler hedef veri tabanına ulaşmaya başlar.

Hata Gideme:
Eğer Replicat eklenirken, Extract zaten varsa, Replicat Extract’ın bulunduğu dosyadan başlamayabilir.
Bunu çözebilmek için Replicat durdurulduktan sonra Sequence No değiştirilir, 111 sayısını örnek olarak kullandık.

Referanslar:

Quick GoldenGate WebUI HUB Replication Configuration

Yorum yapın