Perfmon Data Collector Delete as Automatically

Serdar BAYRAK

Updated on:

 

Perfmon Data Collector Delete as Weekly

Ön Adımlar:

1- Task scheduler ekranından yeni bir task oluşturulur.

 


 

 2- Yetkili kullanıcı ile her durumda çalışması için “Run whether user is logged on or not” seçeneğini ile devam ediyoruz.


 

 

3-  Toplanan Dataların silinmesi için bir zaman dilimi verilmesi gerekmektedir. Biz burada bir haftalık perform datası tuttuğumuz için bir haftadan fazla olan perform datasını siliyoruz. Silme için çalışan powershell scriptine ulaşmak için linke tıklayınız.

 


 

 4-   Powershell komutu ile çalışacak olan silme dosyasının(.ps1) pathini actions kısmında gösterilir. Ok dedikten sonra enabled olan powershell scripti her gece çalışacak ve 1 hafta önceki perform datalarını silme işlemini yapacak.

 

5- Aşağıdaki script ile otomatik olarak silme işlemini yapabilirsiniz. Yapılan silme adımlarını istenilen path’de Log adında txt dosyası oluşturarak silinen data collector’ların bilgisini txt içinde tutabilirsiniz.
Server Name perform çalıştırdığınız server’ın ismini giriniz ve tutmak istediğiniz data collector sayısını AddDays(-date) kısmında ihityacınıza göre belirleyebilirsiniz. Son olarak aşağıdaki powershell scriptini .ps1 uzantılı olarak oluşturunuz.

“Perfmon Data Collector Delete as Automatically” üzerine bir yorum

Yorum yapın