Python

Gui Dersleri #8 | LabelFrame kullanımı ve TopLevel kullanımı

Python 7 ay önce

Arkadaşlar merhaba bu makalemizde sizlere python’da LabelFrame kullanımı ve TopLevel kullanımının nasıl yappacağımızı anlatacağım.  Ayrıca size bu konu hakkında çektiğim video’yu bırakıyorum isteyen video izler isteyen aşağıdaki makaleyi okur. Şimdiden iyi seyirler ve iyi okumalar dilerim. ☺ LabelFrame kullanımı : LabelFrame widget’ı, bir çerçeve içindeki bir etiketle birlikte bir grup widget’ı oluşturmanıza olanak tanır. LabelFrame widget’ı, bir Frame widget’ının özelliklerine sahiptir ve ayrıca bir başlık etiketi içerir. Bu widget’lar, diğer widget’ları gruplandırmak için kullanılabilir. from tkinter import* pencere=Tk() pencere.title("label Frame örneği") pencere.geometry("400×300+200+200") kisi_bilgileri=LabelFrame(pencere,text="nüfus örneği", width=300,height=200) kisi_bilgileri.pack(pady=30) kisi_ad=Label(kisi_bilgileri,text="ad soyad") kisi_ad.place(x=20,y=20) kisi_ad_giris=Entry(kisi_bilgileri) kisi_ad_giris.place(x=120,y=20) pencere.mainloop()   yukarıdaki kodumuzda görüleceği üzere formlarda widgetların daha düzenli görünmesini sağlayan labelFrame’mizi  kisi_bilgileri=LabelFrame(pencere,text=”nüfus örneği”, width=300,height=200) şeklinde yükseklik ve genişlik değerleri vererek tanımladık. Bundan sonra ise ekleyeceğimiz widgetları pencere üzerinde tanımlamak yerine kisi_ad=Label(kisi_bilgileri,text=”ad soyad”) buradaki gibi kisi_bilgileri adında tanımladığım LabelFrame değişkeni üzerine eklediğimizi belirtiyoruz. kisi_ad_giris.place(x=120,y=20) burada da Entry nesnesini place özelliği ile x ve y değerlerini vererek konumlandırıyoruz. kodumuzun ekran […]

Python Dersleri | Bayrama özel uygulama yapımı

Python 8 ay önce

Arkadaşlar Merhabalar bugunkü makalemizde bayramda aklıma gelen bir uygulama senaryosunu gerçekleştirmesini size anlatıyor olacağım. Bayramda vakit ayırıp bunu yeni gerçekleştirdim umarım beğenirsiniz. Bayramınızı kutluyorum şimdiden iyi seyirler ve iyi okumalar dilerim. def __init__(self): Burada yapıcı(constructor ) fonksiyonumuzu tanımladık self belirteci  ile burada attribute’lar ve fonksiyonlara ulaşıyor oalcağız. self.pencere = tk.Tk() self.pencere.title("Bayram Uygulaması") self.pencere.geometry("500×400+500+300") burada pencere ayarlamasınız yaptık. self.soru1=tk.Label(self.pencere,text="1. Mezarlık ziyareti yapıldı mı?") self.soru1.grid(row=0,column=0) self.evet1=tk.Button(self.pencere,text="Evet",command=self.mezarlikEvet) self.evet1.grid(row=0,column=1) burada soru etkietimizi ve yanlarından evet ve hayır butonlarını ekledik burada grid(row,column) yapısına değinecek olursak elemanlarımı grid şeklinde bize yerleştirmemizi sağlayacaktır. def mezarlikEvet(self): self.skor+=20 self.evet1.config(state="disabled") self.hayir1.config(state="disabled") self.guncelle() def mezarlikHayir(self): self.evet1.config(state="disabled") self.hayir1.config(state="disabled") self.guncelle() burada ise buttonlarımızın command parametresine karşılık gelen fonksiyonlarımızı doldurduk. if(self.skor>=80): sonuc = "Neredeyse tüm görevleri yapmışssın helal sana be!🎊🎇 " elif(self.skor>=60 and self.skor<80): sonuc = "Kurban bayramının gerekliliklerini orta düzeyde karşılıyorsun. 😊" elif(self.skor>50 and self.skor<60): sonuc = "kurban bayramının olması gerektiği gibi değil maelesef 😔" else: sonuc = "olmaz öyle kardeşim böyle bayramda […]

Gui Dersleri #7 | Canvas kullanımı, Scale kullanımı ve Scrollbar kullanımı ile ilgili işlemler

Python 8 ay önce

Arkadaşlar merhaba bu makalemizde sizlere Canvas(Tuval) kullanımı, Scale(ölçek) kullanımı ve Scrollbar(Kaydırma çubuğu) kullanımının nasıl oluşturacağını anlatıyor olacağım ve bunlarla ilgili örnek uygulama yapacağım. Ayrıca size bununla ilgili yukarıda bir örnek video bırakıyorum isteyen video izler isteyen aşağıdaki makaleyi okur. Şimdiden iyi seyirler ve iyi okumalar dilerim. ☺ Canvas(Tuval) kullanımı: Canvas widgeti, Tkinter’da kullanılan bir çizim alanıdır. Bu widgeti kullanarak grafikler, şekiller, metinler ve diğer çizim öğelerini ekrana çizebilirsiniz. Canvas, çeşitli interaktif grafik uygulamaları ve veri görselleştirme için kullanışlıdır. from tkinter import* pencere=Tk() pencere.geometry("300×300+200+200") pencere.title("Canvas örneği") canvas1=Canvas(width=300,height=300,background="gray",highlightthickness=2) canvas1.pack() canvas1.create_rectangle(50,50,100,100,fill="blue") canvas1.create_oval(60,60,150,150,fill="red") canvas1.create_text(50,30,text="merhaba",font="courier 15",fill="yellow") pencere.mainloop()   Bu örnekte, Canvas sınıfını kullanarak bir tuval oluşturuyoruz. width ve height parametreleri tuvalin boyutlarını belirtir. create_rectangle() ve create_oval() metotlarıyla dikdörtgen ve elips gibi çizimler yapabiliriz. Ayrıca create_text() metoduyla da belirtilen özellikte bir text yazısı yazar. Kodlarımızın ekran çıktısı aşağıdaki gibidir:   Scale(Ölçek) kullanımı Scale widgeti, Tkinter’da kullanılan bir kaydırma çubuğu bileşenidir. Kullanıcının bir aralıktaki bir değeri seçmesini […]

Gui Dersleri #6 | Combobox Kullanımı, Menu Kullanımı ve Bunlarla İlgili Örnek Uygulama

Python 8 ay önce

  Arkadaşlar Merhaba bu makalemizde açılır menu anlamına gelen combobox widgeti ve menu ve alt menuleri oluşturabileceğimiz Menu Widgetını anlatıyor olacağım ve bunlarla ilgili örnekler yapyor olacağım. Ayrıca izleyebilmeniz için üstte bir video ekliyorum yada isterseniz aşağıdan okuyabilirsiniz. İyi seyirler ve iyi okumalar dilerim. 😊 Combobox kullanımı: Combobox widgeti, Tkinter’da kullanılan bir açılır kutu bileşenidir. Kullanıcıya bir listeden bir seçim yapma imkanı sunar. Genellikle seçeneklerin bulunduğu bir menüyü göstermek ve kullanıcının bir seçim yapmasını sağlamak için kullanılır. from tkinter.ttk import * import tkinter as tk def combobox_degisim(event): secili_deger=combobox1.get() print("Secili deger : ",secili_deger) pencere=tk.Tk() pencere.geometry("300×300+400+400") deger=tk.StringVar() deger.set("secenek sec") secenekler=("secenek1","secenek2","secenek3") combobox1=Combobox(values=secenekler,textvariable=deger) combobox1.bind("<>",combobox_degisim) combobox1.pack() pencere.mainloop() Bu örnekte, Combobox sınıfını kullanarak bir kombinasyon kutusu oluşturuyoruz. values parametresi, kutuda görünecek seçenekleri belirtir.  Bind() metodu, seçim değiştiğinde çağrılacak işlevi belirtir. Bu kodlarımızın ekran çıktısı aşağıdaki gibidir:   Menu kullanımı : Menu widgeti, Tkinter’da kullanılan bir menü bileşenidir. Kullanıcıya bir dizi seçeneği sunar ve kullanıcının bu seçenekler […]

Gui Dersleri #5 | Listbox Kullanımı, Spinbox Kullanımı ve Bunlarla İlgili Örnek Uygulama

Python 8 ay önce

  Merhaba arkadaşlar bu makalemizde Listbox ve Spinbox  widgetlarının nasıl kullanılacağını göstereceğim ve bunlarla ilgili bir örnek yapacağım. Eğer izlemek isterseniz yukarıya da bir video bırakıyorum. İyi seyirler ve iyi okumalar dilerim. Listbox kullanımı : Python GUI uygulamalarında Listbox widgeti, kullanıcının bir listeden bir veya birden fazla öğe seçmesine olanak tanır. Listbox genellikle birden çok seçenek sunmak ve kullanıcının bu seçenekler arasından bir veya birden fazla öğe seçmesini sağlamak için kullanılır. import tkinter as tk pencere =tk.Tk() pencere.geometry("300×300+500+500") pencere.title("Listbox Örneği") def listboxTikla(): indeksler=listbox1.curselection() for indeks in indeksler: secili_deger=listbox1.get(indeks) print("Seçili öğeler :"+secili_deger) listbox1=tk.Listbox(selectmode="multiple") listbox1.insert(1,"elma") listbox1.insert(2,"erik") listbox1.insert(3,"muz") listbox1.insert(4,"çilek") listbox1.pack() button1=tk.Button(text="Seçimi gönder",command=listboxTikla) button1.pack() pencere.mainloop()   Bu örnekte, bir Listbox widgeti oluşturulur ve pencereye yerleştirilir. selectmode parametresi, seçim modunu belirler. SINGLE seçim modunda sadece bir öğe seçilebilirken, MULTIPLE seçim modunda birden çok öğe seçilebilir. Listbox’a öğeleri eklemek için insert metodu kullanılır. Burada, items adında bir liste tanımlanır ve her bir öğe insert metoduyla listeye […]

Gui Dersleri #4 | RadioButton Kullanımı, CheckButton Kullanımı ve Bunlarla İlgili İşlemler

Python 8 ay önce

  Akadaşlar merhaba bu makalemizde Python tkinter kütüphanesinde  RadioButton ve CheckButton widgetlarını anlatıyor olacağım. RadioButton Kullanımı, CheckButton Kullanımı ve Bunlarla İlgili İşlemleri anlatıyor olacağım. Ayrıca yukarıya bu konuyu anlattığım videoyu bırakıyorum şimdiden iyi seyirler ve iyi okumlar dilerim. 😉 RadioButton kulllanımı Python GUI uygulamalarında Radiobutton widgeti, kullanıcının belirli bir seçenek grubundan yalnızca bir seçeneği seçmesine olanak tanır. Radiobuttonlar birbirleriyle ilişkili gruplar halinde kullanılır ve kullanıcının sadece bir seçeneği işaretlemesini sağlar. import tkinter as tk pencere=tk.Tk() pencere.title("radio button örneği") pencere.geometry("300×300+500+500") def radioTikla(): cinsiyet_degeri=seciliCinsiyet.get() print("seçilen cinsiyet : "+cinsiyet_degeri) seciliCinsiyet=tk.StringVar() radioErkek=tk.Radiobutton(text="Erkek",value="Erkek",variable=seciliCinsiyet) radioErkek.pack() radioKadin=tk.Radiobutton(text="Kadın",value="Kadın",variable=seciliCinsiyet) radioKadin.pack() button=tk.Button(text="seçimi Gönder",command=radioTikla) button.pack() pencere.mainloop()   Bu örnekte, Tkinter kütüphanesini içe aktardık ve radioTikla() adında bir fonksiyon tanımladık. Bu fonksiyon, radyo düğmelerinden herhangi birine tıklandığında çağrılacak olan işlevdir. Seçilen cinsiyetin değerini alır ve ” seçilen cinsiyet:” mesajıyla birlikte konsola yazdırır. Daha sonra bir pencere oluşturduk ve başlık olarak “radio button örneği”ni belirledik. StringVar() sınıfından bir nesne olan seciliCinsiyet tanımladık. Bu […]

Gui Dersleri #3 | Entry Box, Text Box Kullanımı ve Renk Değiştirme, Boyut Değiştirme işlemleri

Python 8 ay önce

Merhaba arkadaşlar bu yazımızda Entry Box, Text Box Kullanımı ve Renk Değiştirme, Boyut Değiştirme işlemlerinden bahsediyor olacağım. Bunların nasıl kullanıldığını anlattıktan sonra örnek bir uygulama ile girilen değerlere göre renk değiştirme ve boyut değiştirme işlemlerini yapıyor olacağız. Python GUI uygulamalarında Entry ve Text widgetleri, kullanıcıdan metin girişi almak veya metinleri görüntülemek için kullanılır. Entry widgeti, tek satırlık metin girişi için kullanılır. Kullanıcı, metin kutusuna yazı girerek veri girişi yapabilir. Text widgeti, çok satırlı metin görüntülemek veya düzenlemek için kullanılır. Kullanıcı, Text widgeti içerisinde metinleri görüntüleyebilir veya düzenleyebilir. import tkinter as tk pencere=tk.Tk() pencere.title("gui entry konusuna hoşgeldiniz") pencere.geometry("400×200+500+500") tek_satirlik_giris=tk.Entry() tek_satirlik_giris.pack() cok_Satirli_giris=tk.Text(height="4",width="5") cok_Satirli_giris.pack() pencere.mainloop()   Bu örnekte,  bir Entry widgeti oluşturulur ve pencereye yerleştirilir. Kullanıcı, metin kutusuna yazı girerek veri girişi yapabilir. Ve yine kullanıcı bir Text widgeti oluşturulur ve pencereye yerleştirilir. height ve width parametreleri ile widgetin boyutları belirlenir. Bu şekilde, kullanıcının tek satır veya çok satırlı metinleri giriş yapmasını veya […]

Gui Dersleri #2 | Button Oluşturma, Pencere kapatma-Button ile Dosya işlemleri

Python 8 ay önce

  Merhaba Arkadaşlar bu makalemizde python tkinter kütüphanesi ile Button Oluşturma, Button ile pencere kapatma ve Button ile Dosya yazdırma ve okuma gibi işlemleri yapıyor olacağız. Eğer makalede anlattığım konuları izlemek isterseniz ayrıca bir video bırakıyorum buraya iyi seyirler ve  iyi okumalar dilerim. 😉 Button Yapımı Bu örnekte, Button widget’i oluşturulur ve üzerinde “Tıkla” metni bulunan bir düğme oluşturulur. Düğmeye tıklandığında tiklaButton fonksiyonu çağrılır. Bu fonksiyon, etiket1 etiketinin metnini “Yazınız değişti” olarak ve rengini “blue” olarak değiştirir. button.pack() ve etiket1.pack() ile düğme ve etiket pencereye yerleştirilir ve görüntülenir. Son olarak, pencere.geometry(“300×300+200+200”) ile pencerenin boyutu ve konumu ayarlanır, ve pencere.mainloop() ile pencere döngüsü başlatılır. Pencere kullanıcı tarafından kapatılana kadar etkin kalır ve GUI uygulaması çalışmaya devam eder. from tkinter import * def tiklaButton(): etiket1.config(text="yazınız değişti",fg="blue") pencere=Tk() button=Button(pencere,text="tıkla",command=tiklaButton) button.pack() etiket1=Label(pencere,text="Button dersine hoşgeldiniz",fg="green") etiket1.pack() pencere.geometry("300×300+200+200") pencere.mainloop() Kodumuzun ekran çıktısı aşağıdaki gibidir:                 Button Yapımı ile Pencereyi […]

Gui Dersleri #1 | Pencere Oluşturma, Boyutlandırma-Etiket Oluşturma-Etiket Renklerini Değiştirme

Python 8 ay önce

Merhaba Arkadaşlar bu makalemizde  python tkinter kütüphanesi ile pencere oluşturma, boyutlandırma, etiket oluşturma- ve enklerini değiştirme gibi işlemleri yapıyor olacağız. Makalede anlattığım konuları daha da anlaşılabilir ve güzel olması için video eklemiş bulunmaktayım umarım beğenirsini iyi seyirler ve iyi okumalar dilerim Şimdi konumuza dönecek olursak; bir pencerenin nasıl oluşturulduğuna bakalım Pencere oluşturma Bu örnekte, bir tkinter penceresi oluşturulur ve boyutu default olarak şekildeki gibi ayarlanır. Başlık çubuğunda “İlk gui app” başlığı yazılır ama tam görüntülenmez bunun için bir sonraki aşamada pencere boyutlandırmasına ihtiyacımız olacak. Son olarak, pencere.mainloop() ile pencere döngüsü başlatılır ve uygulama çalıştırılır. Pencere kullanıcı tarafından kapatılana kadar etkin kalır ve GUI uygulaması çalışmaya devam eder.   from tkinter import * pencere=Tk() pencere.title("ilk gui app") pencere.mainloop()   kodumuzun ekran çıktısı aşağıdaki gibidir: Bu örnekte, bir tkinter penceresi oluşturulur ve pencere.geometry(“300×200+400+400”) boyutu 300×200 piksel olarak ayarlanır. Pencerenin konumu da 400+400 piksel olarak belirlenir. Başlık çubuğunda “İlk gui app” başlığı görüntülenir. […]

Python’da Tkinter ile GUI (Graphical User İnterface)

Python 8 ay önce

Merhaba Arkadaşlar bu makalemizde, Python için çok önemli olan Python’da Tkinter  ile GUI(Graphical User İnterface-Grafiksel Kullanıcı Arayüzü) konusunu anlatıyor olacağım. Bir seri şeklinde devam edecek olan bu python’da tkinter ile gui konusuna gelin hep beraber ne olduğuna bakalım. GUI, Python ve diğer programlama dillerinde kullanılan bir kavramdır. GUI, kullanıcının bir programla etkileşimde bulunmasını sağlayan grafik tabanlı bir arayüzdür. Geleneksel olarak, komut satırı tabanlı arayüzler (CLI-commanda line interface) kullanılarak programlar oluşturulurken, GUI’lar kullanıcılara daha görsel ve kullanıcı dostu bir deneyim sunar. GUI, kullanıcılara düğmeler, metin kutuları, seçenek düğmeleri, menüler, listeler, grafikler vb. gibi grafiksel elemanlar sağlar. Bu elemanlar, kullanıcının programın işlevlerini etkileşimli olarak kontrol etmesine olanak tanır. Python’da GUI oluşturmak için çeşitli kütüphaneler bulunmaktadır. En popüler GUI kütüphanelerinden biri Tkinter’dır. Tkinter, Python’ın standart kütüphanesinin bir parçasıdır ve platformlar arası uyumluluğu vardır. Bu kütüphane kullanılarak kolayca GUI uygulamaları oluşturulabilir. GUI’lerin kullanıcı dostu bir arayüz sağlaması yanı sıra, aşağıdaki avantajları da vardır: Kullanıcı […]