Python’da Break ve Continue ifadesi

Bu Makalemizde çoğu yerde döngülerle beraber anlatılan ama yeterince üzerinde durulmadığını düşündüğüm ve  döngüler için oldukça önemli yere sahip olan Break  ve Continue ifadelerinden bahsediyor olacağız. Break anahtar kelimesi, bir döngüyü sonlandırmak için kullanılır. Örneğin, kullanıcı 0 girene kadar sayıları topladığımız örnek programda, kullanıcının 0 girmesi yerine “q” harfi girmesi halinde de döngüden çıkmamız gerekebilir. Bunun için break anahtar kelimesini kullanabiliriz. Aşağıdaki örnekte, kullanıcının “q” harfi girmesi halinde döngüden çıkıyoruz.   # kullanıcı q harfi girene kadar sayıların toplamını yazan program sayi=(input("lütfen bir sayı giriniz (çıkmak için q tıklayınız) :")) toplam =0 while True: if sayi != 'q': toplam+=int(sayi) sayi=(input("lütfen bir sayı giriniz (çıkmak için q tıklayınız) :")) else: print("döngü bitti") print("toplam sayi : ",toplam) break   Continue anahtar kelimesi ise, bir döngünün o anki adımını atlamak için kullanılır. Örneğin, 1’den 11’e kadar olan sayıları ekrana yazdırdığımız örnekte, 3 ve 5 sayılarını yazdırmak istemediğimizi varsayalım. Bunun için continue anahtar kelimesini […]

Python’da Break ve Continue ifadesi

Bu Makalemizde çoğu yerde döngülerle beraber anlatılan ama yeterince üzerinde durulmadığını düşündüğüm ve  döngüler için oldukça önemli yere sahip olan Break  ve Continue ifadelerinden bahsediyor olacağız.

İçindekiler

Break anahtar kelimesi, bir döngüyü sonlandırmak için kullanılır. Örneğin, kullanıcı 0 girene kadar sayıları topladığımız örnek programda, kullanıcının 0 girmesi yerine “q” harfi girmesi halinde de döngüden çıkmamız gerekebilir. Bunun için break anahtar kelimesini kullanabiliriz. Aşağıdaki örnekte, kullanıcının “q” harfi girmesi halinde döngüden çıkıyoruz.

 

# kullanıcı q harfi girene kadar sayıların toplamını yazan program

sayi=(input("lütfen bir sayı giriniz (çıkmak için q tıklayınız) :"))
toplam =0
while True:
  if sayi != 'q':
    toplam+=int(sayi)
    sayi=(input("lütfen bir sayı giriniz (çıkmak için q tıklayınız) :"))
  else:
    print("döngü bitti")
    print("toplam sayi : ",toplam)
    break

 

Continue anahtar kelimesi ise, bir döngünün o anki adımını atlamak için kullanılır. Örneğin, 1’den 11’e kadar olan sayıları ekrana yazdırdığımız örnekte, 3 ve 5 sayılarını yazdırmak istemediğimizi varsayalım. Bunun için continue anahtar kelimesini kullanabiliriz.

#1-11 arası sayıları yazalım ama 3 ve 5 yazılmasın

for i in range(1,11):
  if i==3 or i==5:
    continue
  print(i)

 

kodun ekran çıktısı:

 

Break ve continue anahtar kelimelerinin beraber kullanımı

for i in range(1,11):
  if i ==3:
    continue
  elif i ==8:
    break
  else:
    print(i)

 

Bu programda, 1’den 11’e kadar olan sayıları ekrana yazdırıyoruz. Ancak, 3 sayısını yazdırmak istemediğimiz için if i == 3 koşulunda continue anahtar kelimesini kullanıyoruz. Ayrıca, 8 sayısına geldiğimizde döngüyü sonlandırmak istediğimiz için elif i == 8 koşulunda break anahtar kelimesini kullanıyoruz.

 

Bu kodun ekran çıktısı :

Görüldüğü gibi, 3 sayısı yazdırılmadı ve 8 sayısına geldiğimizde döngü sonlandırıldı.

Sayı Tahmin oyunu

Şimdi ise Break ve Continue anahtar kelimelerinin de kullanıldığı bir sayı tahmin oyunu yapalım.

Örneğin, kullanıcıya bir sayı tahmin oyunu oynattığımızı düşünelim. Bilgisayar rastgele bir sayı seçer ve kullanıcının bu sayıyı tahmin etmesi gerekmektedir. Kullanıcı yanlış tahminlerde bulundukça, hakkı azalmaktadır. Tahmin sayısı belirli bir sayıya ulaştığında oyun sona ermektedir.

import random
PcSayisi=random.randint(1,50)
print(PcSayisi)
print("""1-50 arasında bir Tahminde bulun.\n """)
hak=5
while hak>0:
  tahminSayi = int (input(f"{hak} tane hakkınız var ve lütfen sayınızı giriniz : "))
  hak-=1
  if tahminSayi<PcSayisi:
    print("Daha büyük sayı tahmin etmelisin")
    continue
  elif tahminSayi>PcSayisi:
    print("Daha küçük sayı tahmin etmelisin ")
    continue
  else:
    print(f"""
    ***********Tebrikler Sayıyı doğru tahmin ettiniz ********
          Sayı : {PcSayisi}
    """)
    break
if hak ==0:
  print(f"\n\nüzgünüm bulamadınız PC'nin ürettiği sayı şuydu : {PcSayisi}")
  

Bu kodumuzda import random diyerek rastgele sayı oluşturma kütüphanemizi yüklemiş olduk  daha sonra  random.randint(1,50) diyerek 1-50 arasında rastgele sayıları oluşturmayı sağladık ve bunu PcSayisi adlı değişkene atadık böylece kullanıcı görmeden arkaplanda Bilgisayar bir sayı tutmuş oldu. Daha sonra kullanıcıdan input fonksiyonu ile bir sayi tahmin etmesini istedik ve bunu tahminSayi adlı değişkene atadık.  While döngümüzle while hak>0: belirlenen hak sayısı kadar bir döngü yapıp  tahminSayi ile PcSayisi’ni karşılaştırdık.

if tahminSayi<PcSayisi:  ve elif tahminSayi>PcSayisi: ifadelerinin doğruluğunda gerekli ekran bilgisini print fonksiyonu ile verip Continue anahtar kelimesi ile sonraki değerler için döngünün devamını sağlamış olduk. Kullanıcı doğru tahmin ettiğinde ise else: durumunda print fonksiyonu ile gösterdik ve Break anahtar kelimesi ile döngüyü kırdık yani döngüden çıkmasını sağladık. While döngüsü dışında da kullanıcı hak kontrolünü sağlayarak, hak sayısı bitince bunun ekran çıktısını gösterip aslında doğru sayının ne olduğunu göstermiş olduk.

kodumuzu ekran görüntüleri aşağıdaki gibidir.

Bilgisayarın oluşturmuş olduğu sayı’yı doğru  tahmin ettiğimizde programın çıktısı aşağıdaki gibidir.

Bilgisayarın oluşturmuş olduğu sayı’yı yanlış  tahmin ettiğimizde, bulamadığımızı ve  aslında hangi sayı olduğunu aşağıdaki gibi göstermiş olduk.

Benzer Yazılar

Gui Dersleri #8 | LabelFrame kullanımı ve TopLevel kullanımı

Python 7 ay önce

Arkadaşlar merhaba bu makalemizde sizlere python’da LabelFrame kullanımı ve TopLevel kullanımının nasıl yappacağımızı anlatacağım.  Ayrıca size bu konu hakkında çektiğim video’yu bırakıyorum isteyen video izler isteyen aşağıdaki makaleyi okur. Şimdiden iyi seyirler ve iyi okumalar dilerim. ☺ LabelFrame kullanımı : LabelFrame widget’ı, bir çerçeve içindeki bir etiketle birlikte bir grup widget’ı oluşturmanıza olanak tanır. LabelFrame widget’ı, bir Frame widget’ının özelliklerine sahiptir ve ayrıca bir başlık etiketi içerir. Bu widget’lar, diğer widget’ları gruplandırmak için kullanılabilir. from tkinter import* pencere=Tk() pencere.title("label Frame örneği") pencere.geometry("400×300+200+200") kisi_bilgileri=LabelFrame(pencere,text="nüfus örneği", width=300,height=200) kisi_bilgileri.pack(pady=30) kisi_ad=Label(kisi_bilgileri,text="ad soyad") kisi_ad.place(x=20,y=20) kisi_ad_giris=Entry(kisi_bilgileri) kisi_ad_giris.place(x=120,y=20) pencere.mainloop()   yukarıdaki kodumuzda görüleceği üzere formlarda widgetların daha düzenli görünmesini sağlayan labelFrame’mizi  kisi_bilgileri=LabelFrame(pencere,text=”nüfus örneği”, width=300,height=200) şeklinde yükseklik ve genişlik değerleri vererek tanımladık. Bundan sonra ise ekleyeceğimiz widgetları pencere üzerinde tanımlamak yerine kisi_ad=Label(kisi_bilgileri,text=”ad soyad”) buradaki gibi kisi_bilgileri adında tanımladığım LabelFrame değişkeni üzerine eklediğimizi belirtiyoruz. kisi_ad_giris.place(x=120,y=20) burada da Entry nesnesini place özelliği ile x ve y değerlerini vererek konumlandırıyoruz. kodumuzun ekran […]

Python Dersleri | Bayrama özel uygulama yapımı

Python 8 ay önce

Arkadaşlar Merhabalar bugunkü makalemizde bayramda aklıma gelen bir uygulama senaryosunu gerçekleştirmesini size anlatıyor olacağım. Bayramda vakit ayırıp bunu yeni gerçekleştirdim umarım beğenirsiniz. Bayramınızı kutluyorum şimdiden iyi seyirler ve iyi okumalar dilerim. def __init__(self): Burada yapıcı(constructor ) fonksiyonumuzu tanımladık self belirteci  ile burada attribute’lar ve fonksiyonlara ulaşıyor oalcağız. self.pencere = tk.Tk() self.pencere.title("Bayram Uygulaması") self.pencere.geometry("500×400+500+300") burada pencere ayarlamasınız yaptık. self.soru1=tk.Label(self.pencere,text="1. Mezarlık ziyareti yapıldı mı?") self.soru1.grid(row=0,column=0) self.evet1=tk.Button(self.pencere,text="Evet",command=self.mezarlikEvet) self.evet1.grid(row=0,column=1) burada soru etkietimizi ve yanlarından evet ve hayır butonlarını ekledik burada grid(row,column) yapısına değinecek olursak elemanlarımı grid şeklinde bize yerleştirmemizi sağlayacaktır. def mezarlikEvet(self): self.skor+=20 self.evet1.config(state="disabled") self.hayir1.config(state="disabled") self.guncelle() def mezarlikHayir(self): self.evet1.config(state="disabled") self.hayir1.config(state="disabled") self.guncelle() burada ise buttonlarımızın command parametresine karşılık gelen fonksiyonlarımızı doldurduk. if(self.skor>=80): sonuc = "Neredeyse tüm görevleri yapmışssın helal sana be!🎊🎇 " elif(self.skor>=60 and self.skor<80): sonuc = "Kurban bayramının gerekliliklerini orta düzeyde karşılıyorsun. 😊" elif(self.skor>50 and self.skor<60): sonuc = "kurban bayramının olması gerektiği gibi değil maelesef 😔" else: sonuc = "olmaz öyle kardeşim böyle bayramda […]

Gui Dersleri #7 | Canvas kullanımı, Scale kullanımı ve Scrollbar kullanımı ile ilgili işlemler

Python 8 ay önce

Arkadaşlar merhaba bu makalemizde sizlere Canvas(Tuval) kullanımı, Scale(ölçek) kullanımı ve Scrollbar(Kaydırma çubuğu) kullanımının nasıl oluşturacağını anlatıyor olacağım ve bunlarla ilgili örnek uygulama yapacağım. Ayrıca size bununla ilgili yukarıda bir örnek video bırakıyorum isteyen video izler isteyen aşağıdaki makaleyi okur. Şimdiden iyi seyirler ve iyi okumalar dilerim. ☺ Canvas(Tuval) kullanımı: Canvas widgeti, Tkinter’da kullanılan bir çizim alanıdır. Bu widgeti kullanarak grafikler, şekiller, metinler ve diğer çizim öğelerini ekrana çizebilirsiniz. Canvas, çeşitli interaktif grafik uygulamaları ve veri görselleştirme için kullanışlıdır. from tkinter import* pencere=Tk() pencere.geometry("300×300+200+200") pencere.title("Canvas örneği") canvas1=Canvas(width=300,height=300,background="gray",highlightthickness=2) canvas1.pack() canvas1.create_rectangle(50,50,100,100,fill="blue") canvas1.create_oval(60,60,150,150,fill="red") canvas1.create_text(50,30,text="merhaba",font="courier 15",fill="yellow") pencere.mainloop()   Bu örnekte, Canvas sınıfını kullanarak bir tuval oluşturuyoruz. width ve height parametreleri tuvalin boyutlarını belirtir. create_rectangle() ve create_oval() metotlarıyla dikdörtgen ve elips gibi çizimler yapabiliriz. Ayrıca create_text() metoduyla da belirtilen özellikte bir text yazısı yazar. Kodlarımızın ekran çıktısı aşağıdaki gibidir:   Scale(Ölçek) kullanımı Scale widgeti, Tkinter’da kullanılan bir kaydırma çubuğu bileşenidir. Kullanıcının bir aralıktaki bir değeri seçmesini […]

0 Yorum

Yorum Yaz

Rastgele