Python’da Döngüler (Loops)

İbrahim ATLI

Updated on:

Döngüler, Python programlama dilinde oldukça önemli bir yapı taşıdır. Bu yazıda, Python’da döngülerin nasıl kullanıldığını ve ne zaman kullanılması gerektiğini açıklayacağım.

Python’da temel olarak iki tür döngü bulunmaktadır: for döngüsü ve while döngüsü. Her bir döngü türü, farklı durumlarda kullanılır ve belirli bir amaç için tasarlanmıştır. Aşağıda bu döngülerin nasıl kullanıldığını ve farklarını inceleyelim.

For Döngüsü

For döngüsü, belirli bir aralık içindeki öğeleri teker teker işlemek için kullanılır. Örneğin, bir liste içindeki her öğeyi yazdırmak için for döngüsü kullanabilirsiniz. For döngüsü aşağıdaki şekilde kullanılır:

 

Yukarıdaki kod, “tanimliListe” adlı bir listeyi “eleman” adlı bir değişkene atar ve ardından her bir öğe için işlem yapar. İşlemler tamamlandıktan sonra, döngü sona erer ve program diğer kod satırlarına devam eder.

Örneğin, aşağıdaki kod, bir liste içindeki her öğeyi yazdıracaktır:

 

Yukarıdaki kod, “elemanlar” adlı bir listeyi “eleman” adlı bir değişkene atar ve ardından her bir öğeyi yazdırır. Program şu çıktıyı verecektir:

Peki, aklımıza şöyle bir soru gelebilir? Elemanları yan yana ortalarında birer boşluk olacak şeklinde yazıp son elemandan sonra da “ . “  nasıl bırakabiliriz  bunu yapalım .

 

Yukarıdaki kodda, enumerate() fonksiyonu döngüdeki her bir elemanın indeksini takip etmemizi sağlar. Eğer indeks son elemana gelmediyse, elemanın sonuna bir boşluk ekleriz Eğer indeks son elemana geldiyse, elemanın sonuna bir nokta eklenir.

Kodumuzu ekran çıktısı da şöyle olacaktır:

While Döngüsü

While döngüsü, bir koşul doğru olduğu sürece tekrarlanır. Koşul yanlış olduğunda döngü sona erer. Bir örnek kullanarak while döngüsünü daha iyi anlayabiliriz. while döngüsü aşağıdaki şekilde kullanılır:

Aşağıdaki örnekte, kullanıcıdan sayı isteyen bir program yazacağız ve kullanıcı 0 girene kadar aldığı sayıların toplamını ekrana yazdıracak.

Kodumuzu ekran çıktısı da şöyle olacaktır:

Bu örneği biraz daha geliştirebilir kullanıcıya kaç tane sayı gireceğini sorabilir ve ona göre girilecek sayı kadar, sayıları toplayabiliriz bunu yaparken bu sefer for döngüsü ile yapalım.

Kodumuzu ekran çıktısı da şöyle olacaktır:

 

Peki, Hangi Döngüyü Kullanmalıyım?

Genel olarak, for döngüsü, belirli bir aralıkta döngü yapmak için kullanılırken, while döngüsü, belirli bir koşul doğru olduğu sürece tekrarlamak için kullanılır. Ancak, hangi döngüyü kullanacağınız, programınızın ihtiyaçlarına bağlıdır.

Örneğin, bir dosyadaki tüm satırları okumak için bir for döngüsü kullanabilirsiniz. Ayrıca, bir dizi işlemi belirli bir koşula ulaşıncaya kadar tekrarlamak için while döngüsü kullanabilirsiniz.

Sonuç olarak, Python’da döngüler programlama yaparken oldukça kullanışlıdır. Doğru döngü türünü kullanarak, programınızı daha verimli ve anlaşılır hale getirebilirsiniz.

Yorum yapın