Python’da Dosya Yönetimi (File Handling)

İbrahim ATLI

Updated on:

Python’da dosya Yönetimi oldukça önemli bir konudur ve birçok farklı senaryoda kullanılabilir. Bu makalemizde, python’da dosya yönetimi konusunu detaylı bir şekilde ele alacağım ve python’da dosya oluşturma, okuma, yazma ve silme işlemleri nasıl yapılır anlatacağım.

1.Dosya Oluşturma: Python’da dosya oluşturmak için ‘open()’ fonksiyonu kullanılır. Bu fonksiyon, istediğimiz dosyayı oluşturup dosya adını belirlememize ve dosyanın hangi modda açılacağına karar vermemize olanak tanır. ‘w’ modu, dosyayı yazma modunda açar ve dosyanın içeriğini sıfırlar, ‘a’ modu ise dosyayı ekleme modunda açar ve dosyanın sonuna yeni veriler ekler.

 

Bu kod, ‘kitap.txt’ adlı bir dosya oluşturur ve ardından dosyayı kapatır.

2.Dosya Okuma: Python’da dosya okuma işlemi, ‘open()’ fonksiyonu kullanılarak gerçekleştirilir. Dosyanın okunacak modda açılması gerekir. Dosyayı okumak için ‘read()’ fonksiyonu kullanılır. Bu fonksiyon, dosyanın tamamını bir dize olarak okur ve bu dizeyi geri döndürür.

 

Bu kod, ‘kitap.txt’ adlı dosyayı okur, dosyanın içeriğini bir dize olarak ‘icerik’ değişkenine atar ve ardından bu içeriği ekrana yazdırır.

Ekran çıktısı aşağıdaki gibidir:

3.Dosya Yazma: Python’da dosyaya veri yazmak için ‘write()’ fonksiyonu kullanılır. Dosya yazma modunda açılmalıdır. Bu fonksiyon, parametre olarak bir dize alır ve bu diziyi dosyanın sonuna ekler.

Örnek olarak, ‘kitap.txt’ adlı dosyaya “Merhaba ben ibrahim” yazmak için şu şekilde bir kod yazabiliriz:

kod sonrası “kitap.txt” dosyasını dosya yazdırma  modunda açar( buradaki dosya yazdırma modu append kelimesinin kısaltması olan a harfiyle gösterilir) ve  “Merhaba ben ibrahim” Yazısı eklendiği görülür burada \n ifadesinin kullanmamın nedeni önceki verilerin bir alt satıra gelmesini sağlamak için kullanılır.

 

4.Dosya Silme: Pythonda bir dosyayı silmek için ‘os’ modülündeki ‘remove()’ fonksiyonu kullanılır. Bu fonksiyon, dosya adını parametre olarak alır.

Bu kod, ‘kitap.txt’ adlı dosyayı siler.
Bir başka dosya yönetimi işlemi ise dosya adının var olup olmadığını kontrol etmektir. ‘os.path’ modülündeki ‘exists()’ fonksiyonu kullanılarak bu kontrol yapılabilir. Bu fonksiyon, bir dosya adını parametre olarak alır ve bu dosya adının var olup olmadığını kontrol eder. Eğer dosya adı varsa ‘True’, yoksa ‘False’ değeri döndürür.
Örnek olarak, ‘kitap.txt’ adlı dosyanın var olup olmadığını kontrol etmek için şu şekilde bir kod yazabiliriz:

Bu kod, ‘kitap.txt’ adlı dosyanın var olup olmadığını kontrol eder ve sonuca göre ekrana “Dosya mevcuttur” ya da “Dosya mevcut değildir” yazdırır.
Sonuç olarak, Python’da dosya işlemleri oldukça basit ve kullanışlı bir konudur. ‘open()’, ‘read()’, ‘write()’, ‘close()’, ‘remove()’, ‘exists()’ gibi fonksiyonlar kullanarak dosyaların oluşturulması, okunması, yazılması ve silinmesi gibi işlemler kolayca gerçekleştirilebilir. Dosya yönetimi işlemlerini kullanarak, Pythonda veri işleme, veri depolama ve dosya işleme gibi farklı senaryolarda kullanabilirsiniz.

Yorum yapın