Python’da Fonksiyonlar

Python’da Fonksiyonlar

Bu makalemizde Python’da Fonksiyonlar konusunu ele alacağız.

Fonksiyonlar, belirli bir görevi yerine getirmek için tekrar tekrar kullanılabilen kod bloklarıdır. Ayrıca, Python’da fonksiyonlar, kodun okunabilirliğini arttırmak ve programlama projelerini daha modüler hale getirmek için de kullanılır.

Python’da fonksiyonlar, def anahtar kelimesiyle tanımlanır ve belirli bir fonksiyonu çağırmak için fonksiyon adı ve parantez kullanılır. Fonksiyonlar, belirli bir işlem yapmak için bir veya daha fazla parametre alabilirler ve bir değer döndürebilirler.

1.Parametre Almayan Fonksiyon(Void Function)

Bir fonksiyon, herhangi bir çıktı üretmeyen bir işlevi yerine getiriyorsa, bu tür fonksiyonlara “parametre almayan fonksiyon” veya “void fonksiyon” adı verilir. Örneğin, aşağıdaki kod bloğu, “Selamlama” adında bir fonksiyon tanımlar.

 

Fonksiyonumuzu yazdırdıktan sonra eğer çalıştırırsak ekranda bir çıktının olmadığını aşağıdaki gibi görürüz:

Bunun nedeni fonksiyonu yazdık ama çağırmadık. Aşağıdaki gibi fonksiyon adını yazarak çağırmış oluruz.

 

Bu fonksiyon, hiçbir parametre almaz ve sadece ” Merhaba arkadaşım” metnini ekrana yazdırır.

2.Parametre Alan Fonksiyon

Yukarıdaki aynı soruyu bu sefer parametre alacak şekilde fonksiyonumuzu yazalım.

 

Ekran çıktısı  aşağıdaki gibidir:

3.Önceden Tanımlı Parametre Alan Fonksiyon

Python’da fonksiyonlar, gerekli olmayan ancak isteğe bağlı parametreler de alabilirler. İsteğe bağlı parametreler, fonksiyonun işleyişini değiştirmeden bazı özelliklerin eklenmesine izin verir. İsteğe bağlı parametreler, varsayılan bir değer atamasıyla tanımlanır.

Aşağıdaki kod bloğu, Selamlama adında bir fonksiyon tanımlar ve bu fonksiyon, bir isim ve bir selam parametresi alır. selam parametresi, fonksiyonun selamlama türünü belirler ve varsayılan değeri “Merhaba” olarak tanımlanmıştır:

kodumuzun çıktısı aşağıdaki gibidir:

4.Birden Fazla Parametre Alan Fonksiyonlar Ve Return İfadesi

Python’da fonksiyonlar, çoğu zaman birden fazla parametre alabilirler ve bu parametreler, fonksiyonun çalışması için gereken bilgileri sağlarlar. Örneğin, aşağıdaki kod bloğu, iki parametre alan Topla adında bir fonksiyon tanımlar ve bu fonksiyon, bu iki parametreyi toplar ve sonucu döndürür:

 

Kodumuzu bu şekilde yazarsak yine ekran bir sonuç görülmeyecektir bunun nedeni
Fonksiyon çağrısı yaptığınızda, fonksiyonun geri döndürdüğü değer yalnızca bellekte saklanır ve ekranda görüntülenmez. Bu nedenle, Topla(5,4) ifadesini yazdığınızda, 9 değeri fonksiyonun geri döndürdüğü değer olarak hesaplanır ve bellekte saklanır. Ancak, herhangi bir işlem yapılmadığı için bu değer ekranda görüntülenmez.

Eğer print() fonksiyonu kullanırsanız, fonksiyonun geri döndürdüğü değeri ekranda gösterirsiniz. Yani print(Topla(5,4)) ifadesi, Topla(5,4) fonksiyonunun geri döndürdüğü 9 değerini ekranda gösterir.

Bu nedenle, ekranda fonksiyonun geri döndürdüğü değeri görmek için, print() fonksiyonunu kullanmalısınız.

 

kodumuzu yukarıdaki gibi düzeltiğimizde ekran çıktısı aşağıdaki olacaktır:

Konuyu pekiştirmek adına güzel bir örnek yapalım. Örneğimizde, kullanıcının girdiği bir metni tersine çeviren bir fonksiyon oluşturacağız. Ardından, bu fonksiyonu kullanarak bir dizeyi tersine çevirmek için bir program yazacağız.

 

Yukarıdaki örnekte,  metniTersineCevir() adlı bir fonksiyon oluşturduk. Bu fonksiyon, verilen metin parametresini tersine çevirir ve çevrilmiş metni geri döndürür.

Sonra input() fonksiyonu kullanarak bir metin girdisi aldık ve bu metni metniTersineCevir() fonksiyonuna gönderdik. Fonksiyon, metni tersine çevirip geri döndürdü. Daha sonra, çevrilmiş metni bir değişkende sakladık ve ekrana yazdırdık.

Bu program, kullanıcının girdiği metni tersine çevirir ve sonucu ekrana yazdırır. Örneğin, kullanıcının “Merhaba python” girdiği durumda, program ” nohtyP abahreM” çıktısını verecektir.

Bu örnek, kullanıcı tarafından girilen bir metnin nasıl işlenebileceği konusunda fikir vermesi açısından yararlıdır. Ayrıca, bir fonksiyonun nasıl kullanılabileceği ve bir programda nasıl entegre edilebileceği konusunda da örnekler sunar.

İleri Düzey Bir Fonksiyon Örneği

Şimdi ise biraz daha ileri bir uygulama ile fonksiyon konusunu pekiştirelim.

listeAra() diye bir fonksiyonumuz olsun
Verilen listede aranan elemanın kaçıncı indekste olduğunu döndürsün ve .Eğer listede yoksa 0 döndürür listede yok desin.

kacAdet() diye bir fonksiyonumuz olsun
Verilen listede kaç tane eleman olduğunu döndürsün

 

Bu örnekte, listedeAra()  ve kacAdet() adlı iki fonksiyon oluşturduk. listedeAra ()  fonksiyonu, verilen bir listede bir elemanın kaçıncı indekste olduğunu döndürür. Eğer eleman listede yoksa, 0 döndürür. kacAdet() fonksiyonu ise verilen bir listede bir elemanın kaç adet olduğunu döndürür.

Daha sonra, kullanıcıdan bir liste ve bir aranacak eleman istedik. listedeAra() ve kacAdet() fonksiyonları bu liste üzerinde kullanıldı ve sonuçları ekrana yazdırdık.

Bu örnekte, gerçek hayatta sık kullanılan iki farklı fonksiyon oluşturduk ve bunları birlikte kullandık. listedeAra() fonksiyonu, bir veri kümesi içinde bir öğenin aranması gereken bir durumda kullanılabilir. kacAdet () fonksiyonu ise, bir veri kümesindeki tekrar eden öğelerin sayısını bulmak için kullanılabilir.

Bu kodumuzun ekran çıktısı aşağıdaki gibidir:

Benzer Yazılar

Gui Dersleri #8 | LabelFrame kullanımı ve TopLevel kullanımı

Python 7 ay önce

Arkadaşlar merhaba bu makalemizde sizlere python’da LabelFrame kullanımı ve TopLevel kullanımının nasıl yappacağımızı anlatacağım.  Ayrıca size bu konu hakkında çektiğim video’yu bırakıyorum isteyen video izler isteyen aşağıdaki makaleyi okur. Şimdiden iyi seyirler ve iyi okumalar dilerim. ☺ LabelFrame kullanımı : LabelFrame widget’ı, bir çerçeve içindeki bir etiketle birlikte bir grup widget’ı oluşturmanıza olanak tanır. LabelFrame widget’ı, bir Frame widget’ının özelliklerine sahiptir ve ayrıca bir başlık etiketi içerir. Bu widget’lar, diğer widget’ları gruplandırmak için kullanılabilir.

  yukarıdaki kodumuzda görüleceği üzere formlarda widgetların daha düzenli görünmesini sağlayan labelFrame’mizi  kisi_bilgileri=LabelFrame(pencere,text=”nüfus örneği”, width=300,height=200) şeklinde yükseklik ve genişlik değerleri vererek tanımladık. Bundan sonra ise ekleyeceğimiz widgetları pencere üzerinde tanımlamak yerine kisi_ad=Label(kisi_bilgileri,text=”ad soyad”) buradaki gibi kisi_bilgileri adında tanımladığım LabelFrame değişkeni üzerine eklediğimizi belirtiyoruz. kisi_ad_giris.place(x=120,y=20) burada da Entry nesnesini place özelliği ile x ve y değerlerini vererek konumlandırıyoruz. kodumuzun ekran çıktısı aşağıdaki gibidir:   TopLevel Kullanımı: Toplevel widget’ı ise, ana pencereye bağlı olmayan bir pencere oluşturmanızı sağlar. […]

Python Dersleri | Bayrama özel uygulama yapımı

Python 7 ay önce

Arkadaşlar Merhabalar bugunkü makalemizde bayramda aklıma gelen bir uygulama senaryosunu gerçekleştirmesini size anlatıyor olacağım. Bayramda vakit ayırıp bunu yeni gerçekleştirdim umarım beğenirsiniz. Bayramınızı kutluyorum şimdiden iyi seyirler ve iyi okumalar dilerim.

Burada yapıcı(constructor ) fonksiyonumuzu tanımladık self belirteci  ile burada attribute’lar ve fonksiyonlara ulaşıyor oalcağız.

burada pencere ayarlamasınız yaptık.

burada soru etkietimizi ve yanlarından evet ve hayır butonlarını ekledik burada grid(row,column) yapısına değinecek olursak elemanlarımı grid şeklinde bize yerleştirmemizi sağlayacaktır.

burada ise buttonlarımızın command parametresine karşılık gelen fonksiyonlarımızı doldurduk.

Burda da güncelle fonksiyonumuz içinde gerekli tanımları ve durumları yaptık .

Gui Dersleri #7 | Canvas kullanımı, Scale kullanımı ve Scrollbar kullanımı ile ilgili işlemler

Python 7 ay önce

Arkadaşlar merhaba bu makalemizde sizlere Canvas(Tuval) kullanımı, Scale(ölçek) kullanımı ve Scrollbar(Kaydırma çubuğu) kullanımının nasıl oluşturacağını anlatıyor olacağım ve bunlarla ilgili örnek uygulama yapacağım. Ayrıca size bununla ilgili yukarıda bir örnek video bırakıyorum isteyen video izler isteyen aşağıdaki makaleyi okur. Şimdiden iyi seyirler ve iyi okumalar dilerim. ☺ Canvas(Tuval) kullanımı: Canvas widgeti, Tkinter’da kullanılan bir çizim alanıdır. Bu widgeti kullanarak grafikler, şekiller, metinler ve diğer çizim öğelerini ekrana çizebilirsiniz. Canvas, çeşitli interaktif grafik uygulamaları ve veri görselleştirme için kullanışlıdır.

  Bu örnekte, Canvas sınıfını kullanarak bir tuval oluşturuyoruz. width ve height parametreleri tuvalin boyutlarını belirtir. create_rectangle() ve create_oval() metotlarıyla dikdörtgen ve elips gibi çizimler yapabiliriz. Ayrıca create_text() metoduyla da belirtilen özellikte bir text yazısı yazar. Kodlarımızın ekran çıktısı aşağıdaki gibidir:   Scale(Ölçek) kullanımı Scale widgeti, Tkinter’da kullanılan bir kaydırma çubuğu bileşenidir. Kullanıcının bir aralıktaki bir değeri seçmesini sağlar. Genellikle çeşitli ayarların kontrol edilmesi veya değerlerin seçilmesi için kullanılır.

  […]

0 Yorum

Yorum Yaz

Rastgele

Web sitemiz, gezinme deneyiminizi ve ilgili bilgileri sağlamak için çerezleri kullanır. Web sitemizi kullanmaya devam etmeden önce, şunları kabul etmiş olursunuz.