Python’da String İşlemleri

Python’da String İşlemleri

Bu makalemizde Python’da oldukça önemli bir yere sahip olan, Python’da String işlemlerini anlatacağız.

Python’da string işlemleri, metin verilerini işlemek, manipüle etmek ve analiz etmek için oldukça önemli bir rol oynar. İşte python’da string işlemlerinin önemini anlatan bazı noktalar:

  1. Veri Girişi ve İşleme: Kullanıcıdan alınan metin verileri, genellikle string olarak temsil edilir. Kullanıcı girişini almak, doğrulamak, düzenlemek veya işlemek için stringlerin kullanılması yaygındır.
  2. Metin İşleme: Metin analizi, doğal dil işleme ve metin madenciliği gibi alanlarda, string işlemleri oldukça önemlidir. Metin içeriğinde arama, dönüşüm, bölme, birleştirme, çıkarım ve diğer manipülasyonlar yapmak için string işlemleri kullanılır.
  3. Dosya İşlemleri: Bir dosyadan okunan veya bir dosyaya yazılan veriler genellikle stringler olarak temsil edilir. Dosya işleme işlemleri, dosya içeriğini okuma, yazma, düzenleme ve analiz etme konularında string işlemlerini içerir.
  4. Veri Biçimlendirme: String işlemleri, verileri belirli bir biçimde görüntülemek veya raporlamak için kullanılabilir. Örneğin, tarihleri, saatleri, para birimlerini veya ölçü birimlerini string işlemleriyle biçimlendirebilir ve istenen şekilde sunabilirsiniz.
  5. Veri Temizleme ve Doğrulama: String işlemleri, metin verilerindeki gereksiz karakterleri kaldırmak, boşlukları temizlemek, büyük/küçük harf dönüşümleri yapmak veya verileri doğrulamak için kullanılabilir. Veri temizleme ve doğrulama, veri analitiği veya web scraping gibi birçok veri işleme senaryosunda önemlidir.
  6. Kod Manipülasyonu: String işlemleri, programın çalışma zamanında oluşturulan kod parçalarını manipüle etmek veya oluşturmak için kullanılabilir. Örneğin, string işlemleriyle kod içinde değişken adları veya fonksiyon adları oluşturabilir veya yerine geçen parametrelerle dinamik olarak bir kodu şekillendirebilirsiniz.

Şimdi python’da  bu string işlemlerinin  nasıl  yapıldığına bir bakalım.
Python’da stringler, bir veya daha fazla karakter dizisinden oluşan bir veri türüdür ve tek tırnak veya çift tırnak içinde tanımlanır.

 

1. String Birleştirme

Python’da iki veya daha fazla stringi birleştirmek için “+” işleci yada”,” kullanılır.

 

Kodumuzu  yazdığımızda isim ve soyad adlı değişkenimizin ortasında bir boşluk bırakıldığını görürüz.
Ekran çıktısı aşağıdaki gibidir:

Stringleri virgülle birleştirme işlemi:

 

Virgülle birleştirme işlemi yaptığımızda da iki değişken arasında iki tane daha fazla boşluk atıldığını görebileceğiz:

Her iki yöntem de işlevsel bir fark yoktur. Ancak, ikinci yöntemde değişkenler ve boşluk karakteri virgülle ayrıldığından otomatik olarak bir boşluk eklenir. Bu durum, daha okunabilir bir kod sağlayabilir.

Eğer iki değişken arasında istediğimiz bir karakter eklersek virgülle ayırma yöntemi daha kullanılışlı olacaktır..Örneğin, print(isim, “-“, soyad) ifadesi Merhaba – ibrahim şeklinde bir çıktı üretecektir.

Ekran çıktımızda da görüldüğü üzere virgülle birleştirme işlemi yapıldığında iki değişken arasında  boşluk  istenilen karakter boşluk olmuştur.

2.String parçalama

String parçalamada oldukça önemli bir konudur stringleri istediğimiz gibi ayırmamıza izin verir ve  stringlerdeki karakterleri veya alt dizileri seçmek için dilimleme (slicing) kullanılır. Dilimleme, kullanımı  “[başlangıç_indeksi:bitiş_indeksi]” sözdizimini kullanır.

Pythonda indeksler 0’dan başlar  ve böylece numaralandırılır. Burada dilimleme yaparken başlangıç olarak 0’dan alacağımızı unutmayalım.

Burada  kelime[0] yazıldığında sadece ilk indeks olan “M” harfi, kelime[1:5] yazıldığında başlangıç olarak E alınıp devam eden RHA alınmışır ancak  5. İndeks olan “B” dahil edilmemiştir.
Özetle dikkat edilmesi gereken nokta başlangıç indeksinden başlanılıp, bitiş indeksine kadar harfleri almasıdır ama bitiş indeksi buna dahil değildir.
ekran çıktısı aşağıdaki gibidir:

3. String uzunluğu

Python’da bir stringin uzunluğunu, len() fonksiyonu kullanarak öğrenebilirsiniz.

 

Aşağıdaki ekranda görüldüğü gibi karakter uzunluğu 7’dir.

4. String içinde arama

Python’da bir string içinde bir karakter veya alt dizi aramak için, “in” anahtar kelimesini kullanabilirsiniz.

 

Burada ilk ifade de  print(“ibrahim” in metin) sonucunda aranılan isim metinde olduğu için True sonucu döner

if “ibrahim” in metin: ifadesinde ise bir if döngüsü senaryosunda oldukça kullanılışlıdır

Çıktımız ekrandaki gibidir:

5. String formatlama

Python’da stringleri biçimlendirmek için farklı yöntemler vardır. En yaygın kullanılanı, “format()” fonksiyonudur.

burada belirledğimiz değişkenler sırasıyla {} süslü parantezler içerisine yazılır:

6.String tip dönüştürme

Python’da stringleri diğer veri türlerine dönüştürmek için, ilgili veri türü adını kullanarak bir tür dönüşümü yapabilirsiniz. Tip Dönüşüm yaparken dönüştürmek istediğimiz tip türünü başa yazıp değişkeni de parantez içerisine yazarız kullanımı  int(değişken) şeklindedir.

 

burada string türünde verilen 20 sayısını integer tipine, yine string türünde verilen stringPi sayısını Float tipine  dönüştürme işlemini yapmaktadır.
Kodumuzu ekran çıktısı:

7. String büyük/küçük harf dönüşümü

Python’da bir stringin tüm karakterlerini büyük harf veya küçük harf yapmak için, “upper()” veya “lower()” metodlarını kullanabilirsiniz.

 

burada “Merhaba” Stringimizi lower() fonksiyonu  kullanarak tüm harfleri küçük harflere, upper() fonksiyonu kullanarak büyük harflere dönüştürme işlemi gerçekleştirdik. Kodumuzun ekran çıktısı aşağıdaki gibidir:

8. String başlangıç/son kontrolü

Python’da bir stringin belirli bir alt dizisiyle başladığını veya bittiğini kontrol etmek için, “startswith()” ve “endswith()” metodlarını kullanabilirsiniz.

burada kelime değişkenimizde “Mer” ile başlanma durumunu ve “ibrahim” ile bitiş durumunu kontrol ettik ve bunun sonucunda True veya False seçeneklerinden birini yazacağını gördük.

9. String bölme

Python’da bir stringi belirli bir ayraçla bölmek için, “split()” metodu kullanılabilir. Bu metot, stringi belirtilen ayraçla ayırarak, bir liste döndürür.

Burada verilen cümlede, virgül’e göre bir parçalama yapılmış ve cümlemiz üç parçaya bölünmüştür.

10. String tekrarlama

Python’da bir stringi belirli bir sayıda tekrarlamak için, çarpma işleci kullanılabilir.

Burada  “-“ belirlediğimiz özel karakteri yada bu harf de olabilir bir değişkene atıp daha sonra *50 diyerek bundan 50 tane oluşturulmasını yada tekrarlamasını sağladık. Kodumuzu ekran çıktısı aşağıdaki gibidir:

 

 

Benzer Yazılar

Gui Dersleri #8 | LabelFrame kullanımı ve TopLevel kullanımı

Python 7 ay önce

Arkadaşlar merhaba bu makalemizde sizlere python’da LabelFrame kullanımı ve TopLevel kullanımının nasıl yappacağımızı anlatacağım.  Ayrıca size bu konu hakkında çektiğim video’yu bırakıyorum isteyen video izler isteyen aşağıdaki makaleyi okur. Şimdiden iyi seyirler ve iyi okumalar dilerim. ☺ LabelFrame kullanımı : LabelFrame widget’ı, bir çerçeve içindeki bir etiketle birlikte bir grup widget’ı oluşturmanıza olanak tanır. LabelFrame widget’ı, bir Frame widget’ının özelliklerine sahiptir ve ayrıca bir başlık etiketi içerir. Bu widget’lar, diğer widget’ları gruplandırmak için kullanılabilir.

  yukarıdaki kodumuzda görüleceği üzere formlarda widgetların daha düzenli görünmesini sağlayan labelFrame’mizi  kisi_bilgileri=LabelFrame(pencere,text=”nüfus örneği”, width=300,height=200) şeklinde yükseklik ve genişlik değerleri vererek tanımladık. Bundan sonra ise ekleyeceğimiz widgetları pencere üzerinde tanımlamak yerine kisi_ad=Label(kisi_bilgileri,text=”ad soyad”) buradaki gibi kisi_bilgileri adında tanımladığım LabelFrame değişkeni üzerine eklediğimizi belirtiyoruz. kisi_ad_giris.place(x=120,y=20) burada da Entry nesnesini place özelliği ile x ve y değerlerini vererek konumlandırıyoruz. kodumuzun ekran çıktısı aşağıdaki gibidir:   TopLevel Kullanımı: Toplevel widget’ı ise, ana pencereye bağlı olmayan bir pencere oluşturmanızı sağlar. […]

Python Dersleri | Bayrama özel uygulama yapımı

Python 7 ay önce

Arkadaşlar Merhabalar bugunkü makalemizde bayramda aklıma gelen bir uygulama senaryosunu gerçekleştirmesini size anlatıyor olacağım. Bayramda vakit ayırıp bunu yeni gerçekleştirdim umarım beğenirsiniz. Bayramınızı kutluyorum şimdiden iyi seyirler ve iyi okumalar dilerim.

Burada yapıcı(constructor ) fonksiyonumuzu tanımladık self belirteci  ile burada attribute’lar ve fonksiyonlara ulaşıyor oalcağız.

burada pencere ayarlamasınız yaptık.

burada soru etkietimizi ve yanlarından evet ve hayır butonlarını ekledik burada grid(row,column) yapısına değinecek olursak elemanlarımı grid şeklinde bize yerleştirmemizi sağlayacaktır.

burada ise buttonlarımızın command parametresine karşılık gelen fonksiyonlarımızı doldurduk.

Burda da güncelle fonksiyonumuz içinde gerekli tanımları ve durumları yaptık .

Gui Dersleri #7 | Canvas kullanımı, Scale kullanımı ve Scrollbar kullanımı ile ilgili işlemler

Python 7 ay önce

Arkadaşlar merhaba bu makalemizde sizlere Canvas(Tuval) kullanımı, Scale(ölçek) kullanımı ve Scrollbar(Kaydırma çubuğu) kullanımının nasıl oluşturacağını anlatıyor olacağım ve bunlarla ilgili örnek uygulama yapacağım. Ayrıca size bununla ilgili yukarıda bir örnek video bırakıyorum isteyen video izler isteyen aşağıdaki makaleyi okur. Şimdiden iyi seyirler ve iyi okumalar dilerim. ☺ Canvas(Tuval) kullanımı: Canvas widgeti, Tkinter’da kullanılan bir çizim alanıdır. Bu widgeti kullanarak grafikler, şekiller, metinler ve diğer çizim öğelerini ekrana çizebilirsiniz. Canvas, çeşitli interaktif grafik uygulamaları ve veri görselleştirme için kullanışlıdır.

  Bu örnekte, Canvas sınıfını kullanarak bir tuval oluşturuyoruz. width ve height parametreleri tuvalin boyutlarını belirtir. create_rectangle() ve create_oval() metotlarıyla dikdörtgen ve elips gibi çizimler yapabiliriz. Ayrıca create_text() metoduyla da belirtilen özellikte bir text yazısı yazar. Kodlarımızın ekran çıktısı aşağıdaki gibidir:   Scale(Ölçek) kullanımı Scale widgeti, Tkinter’da kullanılan bir kaydırma çubuğu bileşenidir. Kullanıcının bir aralıktaki bir değeri seçmesini sağlar. Genellikle çeşitli ayarların kontrol edilmesi veya değerlerin seçilmesi için kullanılır.

  […]

0 Yorum

Yorum Yaz

Rastgele

Web sitemiz, gezinme deneyiminizi ve ilgili bilgileri sağlamak için çerezleri kullanır. Web sitemizi kullanmaya devam etmeden önce, şunları kabul etmiş olursunuz.