Python’da Veri Türleri (Data Types)

İbrahim ATLI

Updated on:

Bu makalemizde Python’da veri türlerinden bahsedeceğiz.
Python programlama dilinde veri türleri, programlama sürecinde oldukça önemli bir role sahiptir. Veri türleri, programlama dili ile inşa edilen bir uygulamanın  temel yapı taşlarıdır ve programlamada kullanılan verilerin saklanması ve işlenmesi için gereklidir.

Veri türleri, doğru verileri seçip uygun işlemleri yaparak  hataları minimize etmeye yardımcı olur. Örneğin, bir sayıyı string bir veri türü olarak saklamaya çalışırsanız, sayısal işlemleri gerçekleştiremeyebilirsiniz. Bu nedenle, doğru veri türü seçmek, programlama sürecinde verilerin doğru şekilde işlenmesi ve daha performanslı olması için son derece önemlidir.Örneğin, sayısal hesaplamalar için float veri türünün kullanılması, sayısal hassasiyeti artırarak daha doğru sonuçlar üretebilir.

Python programlama dilinde yaygın olarak kullanılan veri türleri şunlardır: int, float, str, bool, list, tuple, set ve dict. Aşağıda da görüldüğü gibi Python programlama dilinde kullanılan  veri türleri şunlardır:

1. Numeric(Sayısal): Python’da, tam sayılar (integer), ondalık sayılar (float) ve karmaşık sayılar (complex) gibi farklı sayı türleri bulunur. Sayılar matematiksel işlemler için kullanılabilir.

 

kodumuzu yazdığımızda ekran çıktısı aşağıdaki gibi olur:

2. Boolean(Mantıksal): Python’da, True (doğru) ve False (yanlış) olmak üzere iki bool veri tipi bulunur. Boolean veri tipleri, karşılaştırma işlemleri veya koşullu ifadelerde kullanılır.

Kodumuzu çalıştırdığımızda aşağıdaki gibi bir çıktı elde ederiz:

3. Stringler: Stringler karakter dizilerini temsil eder ve tek tırnak veya çift tırnak işaretleriyle tanımlanabilir. Stringler, metin işleme, veri gösterimi, dosya okuma/yazma işlemleri ve daha birçok amaç için kullanılır.

Kodumuzu çalıştırdığımızda aşağıdaki gibi bir çıktı elde ederiz:

4. List(Listeler): Listeler, farklı veri tiplerinden elemanlar içeren bir dizi veri öğesini temsil eder. Listenin elemanları, indeks numaralarıyla erişilebilir, eklenip silinebilir, değiştirilebilir ve sıralanabilir. liste[]şeklinde tanımlama yapılır.

Kodumuzun çıktısı aşağıdaki gibidir:

5.Tuple(Demetler): Tuple, listelere benzer bir şekilde farklı veri tiplerinden elemanlar içeren bir dizi veri öğesini temsil eder. Ancak, tuple’lar değiştirilemez(immutabledirlar), yani bir kez tanımlandıktan sonra içeriği değiştirilemez. tuple() şeklinde tanımlama yapılır.

Kodumuzun çıktısı aşağıdaki gibidir:

6.Dictionary(Sözlükler): Sözlükler, anahtar-değer çiftlerinden oluşan bir veri yapısıdır. Her anahtar, sözlükteki bir değere karşılık gelir ve değer, anahtarla birlikte depolanır. Sözlükler, veri işleme ve program akışı kontrolü için kullanılır. dict{anahtar:deger} illişkisi içerisinde tanımlama yapılır.

Kodumuzu çalıştırdığımızda aşağıdaki gibi bir çıktı elde ederiz:

7.Set(Kümeler ): Kümeler, benzersiz elemanları içeren bir veri yapısıdır. Kümeler, matematiksel kümeler gibi davranır ve bir elemanın kümede olup olmadığını kontrol etmek, elemanları birleştirmek veya kesiştirmek, elemanları çıkarmak gibi işlemler yapmak için kullanılabilir. set{} şeklinde içinde tekrar etmeyen ifadeler yazılır.

kodumuzda da görüldüğü iki kümenin de kesişimleri olan kişileri ekran çıktısı olarak görebiliriz:

Yorum yapın