Adım Adım SQL Server 2019 Failover Clustered Instance Kurulumu

Serdar BAYRAK

Updated on:

Bu yazımızda SQL Server Failover Cluster Instance (FCI) kurulumunu yapacağız. Kurulum yaparken karşılaştığımız hataları ayrı bir başlık içinde göreceğiz. Ayrıca Failover Cluster Instance’ın avantaj ve dezavantajlarını konuşacağız.

SQL Server Failover Cluster Instance, Microsoft’un Disaster Recovery (DR) seçeneği olarak bizlere sunduğu yöntemlerden biridir. Özellikle Stand-Alone olarak kullanılan veri tabanlarının sunucu bazlı yedeklilik sağlamak için kullanılan yöntemdir. Bu yöntemin kullanım durumuna göre avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır.

SQL Server Failover Cluster Instance kurulumu yapabilmemiz için Windows Failover Cluster’a sahip olmamız gerekmektedir. Bir önceki Windows Server 2019 Failover Cluster Installation yazımızda bu kurulumun nasıl yapıldığını inceleyebilirsiniz.

Windows Failover Cluster doğru biçimde yaptı iseniz burada tanımlanacak olan diskleriniz Shared Disk (Paylaşımlı Disk) olarak tanımlamak zorundasınız. Tanımlama doğru şekilde yapıldıktan sonra WSFC içinde Roles altında Disklerin hangi sunucuda primary olduğunu Owner Node üzerinden görebilirsiniz. Secondary sunucuda diskler offline mode ‘da bekliyor olacaktır.

Tüm bu işlemlerin doğru biçimde tanımlandığını doğru sayıp SQL Server Failover Cluster Instance kurulumuna başlayabiliriz.

Step 1: SQL Server Kurulum ekranı açılır. “New SQL Server failover cluster installation” seçeneği seçilir.

Step 2: SQL Failover Cluster için tüm şartları uygun olup olmadığı kontrol edilir.

Step 3: SQL Server Failover Cluster kurulurken ihtiyaç olan feature’lar default olarak gelecektir. SQL Server Replication, Full-Text Engine, Data Quatliy Services, Client Tools Connectivity seçili gelir. Bunlar SQL Server Failover Cluster için olması gereken özelliklerdir.

Step 4: Kurulum yapacağımız ve bağlantı sağlayacağımız, ServerName ve InstanceName burada belirlenir. SQL Server Network Name bağlantı ismimiz olacak ve bu ismi SQL Server Dependencies kısmında eklememiz gerekmektedir. Çünkü Engine stop duruma geçtiğinde erişimde kapanmalı. Instance adımızda her zamanki gibi default ya da bizim belirlediğimiz Port’un karşılığıdır.

Step 5: Shared olarak kullanılan disklerin ve WSFC’in SQL Server Failover Cluster kurulumu için reserve edilip edilmediği bilgisini bize gösterir.

Step 6: SQL Server içinde default olarak kurulacak olan database’in hangi shared diske yazılıp yazılmayacağı bilgisini bize gösterir.

Step 7: SQL Server Failover Cluster’a bağlanırken yukarıda yazmış olduğumuz ServerName isminin arka planda çözeceği IP, Address bölümü altında yer alan IP olacaktır. Bu IP aynı zamanda WSFC içinde Roles tıkladığımızda Server Name’in altında yer alan IP’dir.

Step 8: Server Configuration, Data Directories, TempDB ayarlamaları yapılır ve bir sonraki adıma geçilir. Burada özellikle master, model ve msdb gibi önemli olan system database’lerin kurulacağı diski seçtiğimiz için bu diske dikkat edilmesi. C diski bu database’lerin için olarak ayarlanması ilerleyen zamanlarda disk değişimi gibi durumlar söz konusu olduğunda SQL Engine üzerinde çalışma daha esnek hale gelecektir.

Step 9: Seçmiş olduğumuz tüm Feature’ları kontrol ettikten sonra kurulum sonlandırılır.

Step 10: Birinci Node üzerinde kurulumunu tamamladığımız SQL Server Failover Cluster Instance’ın, haberleşeceği, failover yaptığımızda SQL Server’in hizmet vereceği İkinci Node üzerinden kuruluma devam ediyoruz. “Add Node to a SQL Server Failover Custer” seçeneği seçilerek kurulum başlatılır.

Step 11: Primary ve Secondary Node üzerindeki haberleşme ve DNS configuration’ları kontrol edilir.

Step 12: 2.Node üzerinde kurulumu devam ettirdiğimiz SQL Server Failover Cluster Instance’in Node Adı, Instance Adı, Cluster Network Name (ServerName) ve haberleşeceği sunucunun adı (kurulumdaki ilk sunucumuz) kontrol edilir ve bir sonraki adıma geçilir.

Step 13: WSFC içinde haberleşecek olan 2 Node’un bağlantı adı (ServerName) ve subnetleri kontrol edilir ve sonraki adıma geçilir.

Step 14: SQL Server Engine ve Agent kullanıcı bilgileri ve şifre bilgileri burada girilir.

Step 15: Feature kurallarını geçtikten sonra bir sonraki adıma geçiyoruz.

Step 16: Kurulumu sonlandırmak için seçtiğimiz tüm feature’ları kontrol ettikten sonra tüm FCI kurulumu tamamlanır.

Step 17: Kurulumun Başarılı şekilde tamamlandıktan sonra çıkış yapabiliriz.

Yorum yapın