SQL Server DMV ve DMF – 3

DMV ve DMF serimizin 3. Serisinde sql server executionları arka planda çalışması sonucunda dataları performans anlamında nelere bakabileceğimizi ve bu parametreleri nasıl anlamlandırmamız gerektiğine bakacağız. Özellikle IO ve Memory dar boğazı yaşadığımız zamanlarda arka planda koşan sorgular büyük önem arz etmektedir. Bir önceki makalede kullandığımız DMV ve DMF’lerin detaylandırılmış ve bize hangi sonuçlarını verdiğini bu yazıda öğrenmiş olacağız. Özellikle Expensive Query olarak adlandırdığımız maliyetli sorguları kimi zaman sorun anında bulmak büyük sorunlar teşkil edebilmektedir. Sorunu doğru adreslediğimiz zaman çözüm noktasında ilerleme kaydetmiş oluyoruz. Şimdi hep birlikte performs dar boğazı yaratan sorguları nasıl bulabilirim konusunda bakalım. select top 50 coalesce (db_name(st.dbid), db_name(convert (int, pa.value)), 'Empty') as DBName, qs.last_execution_time as LastExecutionTime, SUBSTRING(st.text, (qs.statement_start_offset/2)+1, ((CASE qs.statement_end_offset WHEN -1 THEN DATALENGTH(st.text) ELSE qs.statement_end_offset END - qs.statement_start_offset)/2) + 1) AS StatementText, st.text as ProcedureTextOrBatchText, qs.execution_count as ExecutionCount, (qs.total_worker_time/1000) as CPUTimeTotal, ((qs.total_worker_time/1000)/qs.execution_count) as CPUTimeAvg, (qs.total_elapsed_time/1000) as DurationTimeTotal, ((qs.total_elapsed_time/1000)/qs.execution_count) as DurationTimeAvg, qs.total_physical_reads as PhysicalReadsTotal, (qs.total_physical_reads/qs.execution_count) as PhysicalReadsAvg, […]

SQL Server DMV ve DMF – 3

DMV ve DMF serimizin 3. Serisinde sql server executionları arka planda çalışması sonucunda dataları performans anlamında nelere bakabileceğimizi ve bu parametreleri nasıl anlamlandırmamız gerektiğine bakacağız.
Özellikle IO ve Memory dar boğazı yaşadığımız zamanlarda arka planda koşan sorgular büyük önem arz etmektedir. Bir önceki makalede kullandığımız DMV ve DMF’lerin detaylandırılmış ve bize hangi sonuçlarını verdiğini bu yazıda öğrenmiş olacağız.
Özellikle Expensive Query olarak adlandırdığımız maliyetli sorguları kimi zaman sorun anında bulmak büyük sorunlar teşkil edebilmektedir. Sorunu doğru adreslediğimiz zaman çözüm noktasında ilerleme kaydetmiş oluyoruz. Şimdi hep birlikte performs dar boğazı yaratan sorguları nasıl bulabilirim konusunda bakalım.

select top 50 coalesce (db_name(st.dbid), db_name(convert (int, pa.value)), 'Empty') as DBName,
qs.last_execution_time as LastExecutionTime,
SUBSTRING(st.text, (qs.statement_start_offset/2)+1,
((CASE qs.statement_end_offset WHEN -1 THEN DATALENGTH(st.text)
ELSE qs.statement_end_offset
END - qs.statement_start_offset)/2) + 1) AS StatementText,
st.text as ProcedureTextOrBatchText,        
qs.execution_count as ExecutionCount,
(qs.total_worker_time/1000) as CPUTimeTotal,
((qs.total_worker_time/1000)/qs.execution_count) as CPUTimeAvg,
(qs.total_elapsed_time/1000) as DurationTimeTotal,
((qs.total_elapsed_time/1000)/qs.execution_count) as DurationTimeAvg,
qs.total_physical_reads as PhysicalReadsTotal,
(qs.total_physical_reads/qs.execution_count) as PhysicalReadsAvg,
qs.total_logical_reads as LogicalReadsTotal,
(qs.total_logical_reads/qs.execution_count) as LogicalReadsAvg
from sys.dm_exec_query_stats qs
cross apply sys.dm_exec_sql_text(sql_handle) st
cross apply sys.dm_exec_query_plan(plan_handle) qp
cross apply sys.dm_exec_plan_attributes(qs.plan_handle) pa
where attribute = 'dbid'
and execution_count> 1000
order by LogicalReadsAvg desc

Yukarıdaki sorgu sayesinde, En fazla Logical Reads (ortamalamaya göre) yapan query’leri tespit etmiş olacağım. Sorguyu İstersek where koşuluna göre değiştirerek hatalı yada sorunlu sorgunun tespitini doğru adresleyebilirim.
Maliyetli sorguları tespit ederken, yararlandığım DMV ve DMF’ler bir önceki yazımızda detaylı olarak anlattığımız sys.dm_exec_ ile başlayanlar oldu. Bu DMC ve DMF’lere ilişkin bilgi almak isterseniz SQL Server DMV ve DMF – I adlı makaleyi okumanızı öneririm.
Sorunu yaşadığım kaynak durumuna göre tespit etmek istediğim zaman daha specific olarak giderek çözüm noktasında ilerleme kaydedebilirim.
Özellikle Fiziksel Read ve Logical Reads benim için önemli noktalardan biri olacaktır. Fiziksel Read Diskten okumayı gösterirken Logical Reads Buffer’dan okumayı göstermektedir.


Görsel – 1

Execution Count ise text içerisinde gelen sorgunun SQL Server restart olduğundan ayada iligili Database detach attach olduğundan beri sorgunun geldiği sayıyı gösterecektir.
Elapsed Time, Sorgunun çalıştığı süre içerisinde geçirdiği süreyi göstermektedir. Aşağıda paralel çalışma ve tek CPU üzerindeki çalışma farkını görebilirsiniz.


Görsel – 2

SELECT  TOP(25)
p.name AS [SP Name],
qs.total_logical_reads AS [TotalLogicalReads],
qs.total_logical_reads/qs.execution_count AS [AvgLogicalReads],
qs.execution_count AS 'execution_count',
qs.total_elapsed_time AS 'total_elapsed_time',
qs.total_elapsed_time/qs.execution_count AS 'avg_elapsed_time',
qs.cached_time AS 'cached_time'
FROM sys.procedures AS p
INNER JOIN sys.dm_exec_procedure_stats AS qs 
ON p.[object_id] = qs.[object_id]
WHERE
qs.database_id = DB_ID()
ORDER BY
qs.total_logical_reads DESC;

Yukarıdaki Script sayesiyle, Memory pressure görüyorsam ve darboğaz yaşıyorsam. Bu sorunu yaşatan Cache’deki store procedureler nelerdir dediğimde bana logical read değerine göre sorunu tespit edebilmemi sağlayacaktır.

SELECT TOP(10) qs.execution_count AS [Execution Count],
(qs.total_logical_reads)/1000.0 AS [Total Logical Reads in ms],
(qs.total_logical_reads/qs.execution_count)/1000.0 AS [Avg Logical Reads in ms],
(qs.total_worker_time)/1000.0 AS [Total Worker Time in ms],
(qs.total_worker_time/qs.execution_count)/1000.0 AS [Avg Worker Time in ms],
(qs.total_elapsed_time)/1000.0 AS [Total Elapsed Time in ms],
(qs.total_elapsed_time/qs.execution_count)/1000.0 AS [Avg Elapsed Time in ms],
qs.creation_time AS [Creation Time]
,t.text AS [Complete Query Text], qp.query_plan AS [Query Plan]
FROM sys.dm_exec_query_stats AS qs WITH (NOLOCK)
CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(plan_handle) AS t
CROSS APPLY sys.dm_exec_query_plan(plan_handle) AS qp
WHERE t.dbid = DB_ID()
ORDER BY (qs.total_logical_reads/qs.execution_count) DESC;

Yukarıdaki sorgu ile, CPU’da en fazla bekleyen sorguların tespitini yapabilir ve çözüm noktasında ilerleme kaydedilebilirir.
Tüm bu sciptler sadece teşhis için birer adımdır. Problemi çözmek sizin göstereceğiniz çaba ve ilgi ile çözülecektir.
Bir sonraki makalede görüşmek üzere.

Benzer Yazılar

SQL Server DMV ve DMF – 4

SQL Server 28 saniye önce

Bu yazımızda DMV ve DMF serisinin 3.’süne bakıyor olacağız. Konuya İlişkin daha detaylı bilgiye sahip olmak isterseniz ya da önceki serileri okumak isterseniz. SQL Server DMV ve DMF – I ve SQL Server DMV – II makalelerine göz gezdirilebilirsiniz. Bu yazımızda SQL Server üzerinde yoğun olarak kullandığımız ve SQL Operating system ile ilişkili bilgilere erişmek istediğimizde ihtiyacımız olan DMV ve DMF’lere göz gezdireceğiz. Bildiğiniz gibi DMV ve DMF’ler problem teşhisinde kullanıldığı gibi monitoring etmek içinde çokça kullanılmaktadır. Özellikle Operating system ile ilgili kullanmak istediğimizd sys.dm_os ile başlayanları kullanabiliriz. Peki biz hangi DMV’leri ne için ve nasıl okuyoruz? SQL Server’ın üzerinde koştuğu Windows’un bilgilerine ulaşmak için; SELECT * FROM sys.dm_os_windows_info; Görsel – 1   Windows_sku: Stock Keeping Unit Stock Keeping Unit değeri Windows_release sonucunun hexadecimal çıktısıdır. Görsel – 2 48 = 0x30 olduğunu biliyoruz. Bu değeri hesaplamak için Hexadecimal değeri Binary değere convert ederek elde edebilirsiniz.   SQL Server ve üzerinde […]

Sql Server Database Mirroring Kurulumu

SQL Server 4 gün önce

 İçindekiler2. ÖRNEK Bu makalede Sql Server Database Mirroring kavramını ele alacağız. Uygulamalı olarak işlemlere başlamadan önce database mirroring kavramından bahsedelim. Sql server sunucusunda bulunan bir database’in anlık olarak başka bir sunucuya yazılma işlemidir. Bu işlem database bazlı yapılmaktadır. Bu kopyalama işlemi birden fazla sunucuya aynı anda yapılmaktadır. Mirroring yapılan veritabanımız iki sunucuda aynı büyüklükte ve yapıda tutulmaktadır. Primary olan sunucumuzun başına bir iş geldiğinde veritabanı otomatik veya manuel bir şekilde ikinci sunucuya devri olmaktadır. Ana sunucunun başına herhangi bir sıkıntı geldiğinde Witness sunucu vasıtasıyla yedek sunucu devreye giriyor. Bu işlem failover cluster yapısıyla benzer bir özellik taşır. Arada witness bağlantısı olmadığında da makinalar doğrudan birbirleriyle haberleşiyor. Burada ise failover işlemi otomatik olarak yapılmaz. Herhangi bir sorun anında manuel bir şekilde yapılmaktadır. Aşağıdaki resimde görüldüğü gibi arada herhangi bir bağlantımız yok.   Mirroring durmuşsa, yeniden başlatılmadan önce primary veritabanındaki bütün transaction log backup’lar secondary sunucuya with no recovery ile restore edilmelidir. […]

Partition Tabloya Yeni Bir Function ve Scheme Ekleme

SQL Server 4 gün önce

Bazen partition yapılmış bir tabloya partition yapısını bozulmaması için yeni bir file group eklenme gereği duyulabilir. Bunun için elimizde bulunan partition scheme ve partition function yapısının düzenlenmesi gerekmektedir. Bir veritabanı altındaki partition yapılmış tabloyu aşağıdaki komut ile görebiliriz. use [PartSamp] SELECT OBJECT_NAME(si.object_id) AS object_name ,pf.NAME AS pf_name ,ps.NAME AS partition_scheme_name ,p.partition_number ,ds.NAME AS partition_filegroup ,rv.value AS range_value ,( CASE pf.boundary_value_on_right WHEN 0 THEN ‘RAGE_LEFT’ ELSE ‘RANGE_RIGHT’ END ) AS range_direction ,SUM(CASE WHEN si.index_id IN ( 1 ,0 ) THEN p.rows ELSE 0 END) AS num_rows FROM sys.destination_data_spaces AS dds INNER JOIN sys.data_spaces AS ds ON dds.data_space_id = ds.data_space_id INNER JOIN sys.partition_schemes AS ps ON dds.partition_scheme_id = ps.data_space_id INNER JOIN sys.partition_functions AS pf ON ps.function_id = pf.function_id LEFT JOIN sys.partition_range_values AS rv ON pf.function_id = rv.function_id AND dds.destination_id = CASE pf.boundary_value_on_right WHEN 0 THEN rv.boundary_id ELSE rv.boundary_id + 1 END LEFT JOIN sys.indexes AS si ON dds.partition_scheme_id = si.data_space_id LEFT JOIN […]

0 Yorum

Yorum Yaz

Rastgele