SQL

MSSQL İLE ORACLE ARASINDA LİNKED SERVER KURULUMU

furkancomlekci

Bu makalede aynı ortamda kurulu olan MSSQL ve ORACLE arasında MSSQL ortamında linked server kurulumu yapılarak MSSQL üzerinden ORACLE ortamında ...

SQL SERVER – INSTANT FILE INITIALIZATION

Enes KAPLAN

Bu yazımızda sql server 2005 ile hayatımıza giren Instant File Initialization özelliğini anlatmaya çalışacağız. Kurulum esnasında bize öneri olarak sunulan ...

Silinen veya Düşen Availability Group’u (AG) Yeniden Aynı İsim ile Ekleme

Serdar BAYRAK

Bu başlıkta, AlwaysOn mimarisinde yönetilen SQL Server’larda Availability Group’un silinmesi veya Secondary Makine’den kaldırılması sonucu ortadan kalkması ve Database’lerin Restoring ...

Error Message 19405

Serdar BAYRAK

Error 19405: SQL Server AlwaysOn Replica Eklerken Alınan Hata Bu yazıda SQL Server AlwaysOn sisteminde yer alan Node’lar birini Eklerken ...

Secondary Makinenin Format İşlemi Sonrası Veri Tabanlarını Restore Etmeden AlwayOn’a Bağlama Adımları

Serdar BAYRAK

Bu yazımızda AlwaysOn Mimarisinde olan 2 sunucudan secondary makine üzerinde olan database’leri yeniden restore etmeden Windows Format sonrası tekrar AlwayOn’a ...

Error 4014 EventId

Serdar BAYRAK

Bu yazıda SQL Server Error Loglarına düşen hata ilgili bilgi paylaşımı yapacağız. Event viewer Application logları, SQL Server Error loglarınında ...

Clusterlar Arası AlwaysOn Kurulumu-Distributed AlwaysOn(DAG)

Ömer AKKÖK

Bu makalede SQL Server 2016 versiyonu ile hayatımıza giren Distributed AlwaysOn(DAG) özelliğinden bahsedeceğiz. • DAG Farklı Windows Failover Cluster (WSFC)’lar ...

PostgreSQL’de pg_profile extension ile AWR oluşturma

Rıdvan Korkmaz

PostgreSQL veritabanını büyük sistemlerde yük altında kullanmaya başlayınca performansını izlemek ve tuning yapmak kaçınılmazdır. Ancak, PostgreSQL’de performansı izlemek için standart ...

CDC Özelliğini Kullanan Veritabanının Restore Edilme Senaryoları

Serdar BAYRAK

Bu yazımızda, cdc özelliğine sahip veri tabanlarının, aynı ve farklı Instance üzerinde aynı ve farklı isimlerle oluşturulması sonrası bu özelliğin, ...

SQL Server Transaction Türleri ve Log Mekanizması

Serdar BAYRAK

Bu başlıkta SQL Server’ın hayati mekanizmalardan biri olan log mekanizmasını ve bu mekanizma ile doğrudan ilişkili olan transaction’ları konuşacağız. Bu ...

1237 Next