SQL Server

Microsoft SQL Server hakkında yazılar

BACKUP THREAD, LATCH_EX ve PREEMPTIVE_OS_WRITEFILEGATHER Bekleme Tipleri

Serdar BAYRAK

SQL Server’ın en kritik yapılarından biri olan Lock Mekanizması, ACID yapısını korumak için kritik önem taşımaktadır. Bu yazımızda günlük rutin ...

AlwaysOn Çift IP Görme (RegisterAllProvidersIp)

Ömer AKKÖK

Multi-Subnet(DC-DRC) Kurulan AlwaysOn ortamlarında Listener altına 2 adet ıp tanımlanmakta bu IP’lerin birisi DC vlanı tarafı için diğeri DRC vlanı ...

SQL Server Ola Hallengren Nedir? Nasıl Kullanılır?

Furkan KÜÇÜK

Ola SQL server üzerinde DBA’lerin veri tabanlarını daha rahat yönetmesini sağlar, bunları nasıl yapar aslında Ola Hallengren bir SQL server ...

Sql Server Numa Ayarları

Duran BÜYÜKÖZTÜRK

Sunucunuzun performasını direkt olarak etkileyecek, yanlış kullanılması halinde ciddi performans kayıplarına sebep olabilecek bir yapılandırmadan bahsediyoruz. Kesinlikle uzmanlık gerektiren bir ...

Read-Scale (Clusterless) Always On Failover Failed

Serdar BAYRAK

Bu yazımızda Always On Mimarisinde Read-Scale bir ortamda bulunan Node’ların altında bulundan veri tabanlarının failover yapılması durumunda karşılaşılan hatanın çözümü ...

Adım Adım Read-Scale (Clusterless) Always On Kurulumu

Serdar BAYRAK

Bu yazımızda iki farklı failover cluster içinde bulunan node’larda yer alan veri tabanlarının Always On özelliğinin kullanılabilmesi hakkında konuşacağız ve ...

SQL Server 2019 Full-Text Upgrade

Serdar BAYRAK

Bu makalemizde SQL Server 2017’den 2019’a In-place Upgrade yaparken Full-Text Search Feature özelliği eğer kullanıyorsak database altıdan yer alan kataloğumuzun ...

SQL Server In-Place Upgrade to 2019 from 2017

Serdar BAYRAK

Bu makalemizde AlwaysOn Mimarisinde SQL Server 2017 olan ortamımızı SQL Server 2019’a upgrade işleminin adımlarını işleyeceğiz. SQL Server’ımızı 2017’den 2019’a ...

SQL DATE FUNCTIONS

furkancomlekci

SQL Server’da kullanmış olduğumuz bir çok fonksiyon vardır. Bu fonksiyonlardan bir taneside tarih ile alakalı olarak kullanmış olduğumuz  “DATE” fonksiyonlarıdır. ...

FCI – The Credentials you provided for the SQL Server Agent service are invalid

Serdar BAYRAK

Bu yazımızda SQL Server 2019 Failover Cluster Instance kurulum aşamasında karşılaşılan hatalara ilişkin çözümleri sunacağız. FCI Kurulum aşamalarından biride servis ...