SQL DATE FUNCTIONS

furkancomlekci

SQL Server’da kullanmış olduğumuz bir çok fonksiyon vardır. Bu fonksiyonlardan bir taneside tarih ile alakalı olarak kullanmış olduğumuz  “DATE” fonksiyonlarıdır. Bu yazımızda sizlere;

  1. DATEDIFF
  2. DATEPART VE DATENAME
  3. DATEADD
  4. DATEDIFF_BIG
  5. GETDATE

Fonksiyolarını anlatacağım.

DATEDIFF(interval, date1, date2) FUNCTIONS

DATEDIFF() fonksiyonun temel kullanım amacı girilen iki tarih arasında geçen zaman farkı yıl, ay veya gün olarak “INT” türünden almamızı sağlamaktadır. Bu fonksiyon 3 adet parametreden oluşur.

  • Bulmak istediğiniz zaman farkını hangi zaman diliminden istediğiniz(Year-Month-Day)
  • Başlangıç tarihi
  • Bitiş tarihi

datediffnew

DATEDIFF_BIG(datepart,startdate,enddate)FUNCTIONS

DATEDIFF_BIG fonksiyonu, verilen iki tarih arasındaki farkı “BIGINT” türünden hesaplamaktadır. DATEDIFF fonksiyonuda verilen iki tarih arasındaki farkı hesaplamaktadır fakat “INT” türünden hesap yapar ve bizim yapacağımız çalışma “INT (max=2,147,483,647)”türünden büyük ise yetersiz kalacaktır.

datedıffbıgınt

Yukarıdaki sorgumuzda DATEDIFF fonksiyonunun yapabileceği işlem limitinden fazla bir değer aralığı yaptık ve hata aldık. Aynı sorguyu DATEDIFF_BIG ile yaptığımızda ise herhangi bir hata almadık

BIGINTDATEDIFF

DATEPART&DATENAME(datepart , date) FUNCTIONS

DATENAME ve DATEPART fonksiyonları belli bir zaman dilimindeki tarihlerin belirtilen bir bölümünü döndürür. Aralarındaki farka değinecek olursak, DATENAME fonksiyonu belli bir tarih içindeki aya ait ismi, güne ait ismi dönerken, DATEPART fonksiyonu ile ayın veya günün sayısal değerini elde ederiz.

İki fonksiyonumuzun da örnekleriyle elde ettiğimiz çıktıların arasındaki farkı karşılaştırabilirsiniz.

datepart_new

datenamenew

DATEADD(interval, number, date) FUNCTIONS

SQL Servar’da DATEADD fonksiyonu belirtilen tarihin üzerine belirtilen süreyi ekler.

dateadd fonksiyonu

Kullanılan Tarihler ve kısaltmaları aşağıdaki tablomuzda inceleyebilirsiniz.

TARİHLER

KISALTMARI

year

Yy,yyyy

quarter

Q,qq

month

M,mm

dayofyear

Y,dy

day

D,dd

week

Wh,ww

weekday

W,dw

hour

Hh

minute

N,mi

second

S,ss

millisecond

Ms

microsecond

Mcs

nanosecond

Ns

GETDATE() FUNCTIONS

SQL’de GETDATE() fonksiyonu sistem tarihini ve saatini döndürür.Kullanımıda kolay bir fonksiyondur.

GETDATE

Yorum yapın