Etiket Sonuçları : python spinbox - VERITABANI.ORG

Gui Dersleri #5 | Listbox Kullanımı, Spinbox Kullanımı ve Bunlarla İlgili Örnek Uygulama

Python 8 ay önce

  Merhaba arkadaşlar bu makalemizde Listbox ve Spinbox  widgetlarının nasıl kullanılacağını göstereceğim ve bunlarla ilgili bir örnek yapacağım. Eğer izlemek isterseniz yukarıya da bir video bırakıyorum. İyi seyirler ve iyi okumalar dilerim. Listbox kullanımı : Python GUI uygulamalarında Listbox widgeti, kullanıcının bir listeden bir veya birden fazla öğe seçmesine olanak tanır. Listbox genellikle birden çok seçenek sunmak ve kullanıcının bu seçenekler arasından bir veya birden fazla öğe seçmesini sağlamak için kullanılır. import tkinter as tk pencere =tk.Tk() pencere.geometry("300×300+500+500") pencere.title("Listbox Örneği") def listboxTikla(): indeksler=listbox1.curselection() for indeks in indeksler: secili_deger=listbox1.get(indeks) print("Seçili öğeler :"+secili_deger) listbox1=tk.Listbox(selectmode="multiple") listbox1.insert(1,"elma") listbox1.insert(2,"erik") listbox1.insert(3,"muz") listbox1.insert(4,"çilek") listbox1.pack() button1=tk.Button(text="Seçimi gönder",command=listboxTikla) button1.pack() pencere.mainloop()   Bu örnekte, bir Listbox widgeti oluşturulur ve pencereye yerleştirilir. selectmode parametresi, seçim modunu belirler. SINGLE seçim modunda sadece bir öğe seçilebilirken, MULTIPLE seçim modunda birden çok öğe seçilebilir. Listbox’a öğeleri eklemek için insert metodu kullanılır. Burada, items adında bir liste tanımlanır ve her bir öğe insert metoduyla listeye […]